Tietoja blogista

 


 

Lux Humana on lääketieteen opiskelijoille ja terveysalojen ammattilaisille suunnattu humanistinen kirjakokoelma Terkossa.

Siellä voit tavata ylioppilas Raskolnikovin, Sinuhe egyptiläisen ja Nalle Puhin ; voit tutustua Tsehovin, Kafkan tai Kierkegaardin maailmoihin ; voit perehtyä lääketieteen filosofiaan,sosiologiaan tai historiaan.

Yli 4000 kokoelmaan tarkoin valittua teosta odottaa sinua, joka haluat avartaa näkemystäsi ihmiselon eri puolista.

Tervetuloa tutustumaan kokoelmaamme virtuaalisesti tai paikan päällä Terkossa!

Lux Humana -työryhmä järjestää luento- ja keskustelutilaisuuksia noin kerran lukukaudessa.

 

 

 

Lux Humana –kokoelma: Lux Humana -kokoelman tavoitteena on palvella lääketieteen ja muun terveydenhuoltoalan opettajia, lääketieteen ja terveydenhuoltoalan opiskelijoita ja lääkäreitä ja muuta terveydenhuoltohenkilökuntaa.

Opettajille kokoelma voi toimia innoittajana opetuksen kehittämiseen ja tarjota materiaalia opetuksissa käytettäväksi.

Opiskelijoille kokoelma tarjoaa oppimateriaalia, jonka kautta on mahdollisuus avata humanististen tieteiden ja yhteiskuntatieteiden sekä taiteiden näkökulmia ihmiseen, yhteiskuntaan, lääketieteeseen, kärsimykseen, kuolemaan, parantamiseen jne.

Myös kliinikoille voivat nämä kokoelman kautta avautuvat näköalat tuoda viihdykettä ja syventää/laajentaa omia näkökulmia työssään.

Kokoelmaan on hankittu korkeatasoista kauno- ja tietokirjallisuutta.

Kaunokirjallisuuden osalta on hankittu toisaalta kirjallisuuden ohittamattomia klassikoita sekä toisaalta kirjoja, jotka aiheensa puolesta sivuavat lääketieteen alaa.

Tietokirjallisuutta on hankittu seuraavilta aihealueilta: Filosofia (filosofian historia, etiikka ja tieteenfilosofia), lääketieteen historia, sosiologia, sosiaalipsykologia ja psykologia, teologia ja uskontotiede, kulttuuriantropologia, kulttuurihistoria ja aatehistoria, taidehistoria (kirjallisuus, kuvataide, elokuva, musiikki), taideterapia, esseet, elämäkerrat.

Kokoelmassa on yli 4000 nidettä. Kokoelmaa pyritään kartuttamaan jatkuvasti sekä uutuusteoksilla että klassikkoteksteillä täydentäen.

 

 

Lux Humana –työryhmä: Lux Humana -kokoelma on toteutettu Meilahden kampuskirjasto Terkon ja Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen yleislääketieteen yksikön välisenä yhteistyönä.

Työryhmän jäsenet ovat Viivi Joutsen, Line Kurki, Jussi Männistö, Paula Remes, Pertti Saloheimo, Lena Sjöberg, Sonja Sulkava ja Heidi Wiikla.

 

 

Viikon kirjat   Artikkeleita   Teemat    Tapahtumat

Ajankohtaista muualla    Muita toimijoita

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *