Tutkimushankkeet

GeoCapabilities: Teachers as Curriculum Leaders (2013–2016)
Vastuullinen tutkija: professori Sirpa Tani (sirpa.tani [at] helsinki.fi)

Hankkeessa tutkitaan maantieteen opetusta oppilaiden toimintavalmiuksien edistäjänä. Samalla kiinnitetään erityistä huomiota maantieteen asemaan opetussuunnitelmissa ja opettajankoulutuksessa eri maissa. Hanketta koordinoi professori David Lambert (Institute of Education, University College London). Suomen ja Englannin lisäksi hankkeeseen osallistuu tutkijoita Belgiasta, Kreikasta ja Yhdysvalloista. Hanke saa rahoituksensa EU:n Lifelong Learning -ohjelmasta.
hankkeen omat sivut

Vuorovaikutus opettajan työssä (2008– )
Vastuullinen tutkija: Dos. KT, FM, Hannele Cantell (hannele.cantell [at] helsinki.fi)

Hankkeessa tarkastellaan opettajaa pedagogisen ja ammatillisen vuorovaikutuksen ammattilaisena. Opettaja kohtaa työssään oppilaita, kollegoita, koulun muuta työyhteisöä sekä oppilaidensa vanhempia. Hankkeessa tutkitaan opettajien omia kokemuksia näistä kohtaamistilanteista ja esitetään laajan aineiston avulla kollegiaalisia vertaiskokemuksia.  Hankkeesta on julkaistu vuosien 2010-2011 aikana kolme erillisteosta. Hankkeeseen sisältyy tutkimusta, julkaisutoimintaa sekä koulutustapahtumia.
Ratkaiseva vuorovaikutus (julkaisu)
Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat (julkaisu)