Esittely

Maantieteen ja ympäristökasvatuksen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmällämme on kaksi päätehtävää: maantieteen didaktiikan ja ympäristökasvatuksen tutkimus.

Maantieteen didaktiikka toimii siltana akateemisen maantieteen ja koulumaantieteen välillä. Siinä sovelletaan maantieteen uusia näkökulmia kouluopetukseen ja toisaalta tuodaan lasten ja nuorten elämismaailma osaksi maantieteellistä tutkimusta.

Maantieteeseen liittyviä tutkimusteemojamme ovat:

  • Maantieteen tieteenalan ja koulumaantieteen väliset suhteet
  • Lasten ja nuorten elämismaailma
  • Maantieteen kouluopetuksen toteuttaminen
  • Arvot ja moninaisuus koulutuksessa
  • Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt

Ympäristökasvatus on tärkeässä asemassa pyrittäessä kohti kestävää elämäntapaa. Ympäristökasvatuksessa huomioidaan ympäristön erilaiset ulottuvuudet, kuten ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen, esteettinen ja eettinen ympäristö.

Ympäristökasvatukseen liittyviä tutkimusteemojamme ovat:

  • Osallistuva ympäristökasvatus ja aktiivinen kansalaisuus
  • Ympäristön sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
  • Ympäristökasvatus kaupunkimaisissa ympäristöissä
  • Ympäristökasvatuksen ja monikulttuurisuuskasvatuksen yhteydet

Research group’s website in English