Maantieteen kenttäkurssi

Maantieteen kenttäkurssi

Maantieteen kenttäkurssin tentti 15.4.2016
Vastaa kaikkiin kysymyksiin

t. 1 – kuusi terminselitystä, á 1p
a) isojako
b) kaksoisidentiteetti
c) syvä maaseutu
d) ydinmaaseutu
e) osallistuva havainnointi
f) kaupunkimainen taajama

t. 2

a) Pohdi imagotekijöiden merkitystä maaseututaajamalle (3p)
b) Suon eloperäisten maalajien nimeäminen vedenpinnan korkeuden suhteen (3p)

t. 3

Mitä maalajiluokituksella tarkoitetaan? Miten maalaji voidaan luokitella näytteestä? (6p)

1. Sanaselityksiä á 1p
– normaalijakso
– morfometria
– bussoli
– telmaattinen kerros
– hehkutushäviö
– rikastumiskerros

2.

a) Kasvillisuusanalyysit 3p
b) Virtaaman mittaaminen 3p

3. Maaseudun rakennemuutos 6p

9.4.2010

Termiselitys (6p):
Ominaislämpökapasiteetti
Suhteellinen mittaus vaaituksessa (tai jotain)
Kurtoosi
Boniteetti
Purkautumiskäyrä
Telmaattiset kerrostumat

Selitä lyhyesti:
Ruskomaannos ja ruskopodsoli maannos (3p)
Pohjakuljetus (3p.)

Taajamien tilat ja valtasuhteet (6p.)

19.5.2010.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

1. Selitä lyhyesti (1p/kohta)
a) purkautumiskäyrä
b)kostumishäviö
c) puolikulttuurikasvillisuus
d) kurtoosi
e) muta
f) pluviografi

2. a) Ilmaston ja eliöstön vaikutus maannostumiseen (3p.)
2. b) Soiden syntytavat (3p.)

3. Maaseudun rakenteellinen muutos (6p.)

19.5.2010

1. Tehtävässä 3 kuvaa, joista piti bongata geomorfologiset muodostumat ja korkokuvatyyppi.

2. Terminselitys (termejä oli 6, ainakin: fluviaalinen järvi, oroarktinen vyöhyke, ominaislämpökapasiteetti ja batymetrinen kartta)

3. Vesitaseyhtälö ja sen merkitys.

18.4.2011

1. Selitä lyhyesti (1 p./kohta)
a) muta
b) absoluuttinen mittaus vaaituksessa
c) kratoni
d) rimpi
e) purkautumiskäyrä
f) edafinen

2. a) ruskomaannos ja ruskopodsolimaannos (3 p.)
b) kulttuurikasvillisuus (3 p.)

3. Taajama esteettisenä ilmiönä (6 p.)