Mannerheim-linjan historiaa

Anti tank defenses / Hv.esteitä (SA-kuva).

Mannerheim-linja oli Talvisodassa 1939-1940 suomalaisten pääpuolustusasema Karjalankannaksella. Se rakennettiin kahdessa vaiheessa, 1920-1924 ja 1932-1939 – kun Talvisota Suomen ja Neuvostoliiton välillä puhkesi, linja ei ollut läheskään valmis ja monet puolustuslaitteista olivat pahasti vanhentuneita. Väliasema ja Taka-asema (alla olevassa kartassa Intermediate Line ja Rear Line) olivat Mannerheim-linjan takana sijainneita taaempia puolustuslinjoja.

Mannerheim-linja nousi Talvisodan jälkeen tarumaiseen asemaan Neuvostoliittolaisessa sotapropagandassa 1940-1941. Sen rakenteita, vahvuutta, syvyyttä ja yleistä merkitystä liioteltiin suuresti neuvostohyökkäyksen pysäyttämisen syynä. Tämä “Mannerheim-linjan legenda” jäi Neuvostoliiton virallisissa muistoissa kuitenkin pian Natsi-Saksaa vastaan käydyn “Suuren isänmaallisen sodan” varjoon, saksalaisten käynnistettyä Operaatio Barbarossan Neuvostoliittoa vastaan 1941. Talvisodan muisto ja merkitys on noussut uudelleen esille Venäjällä vasta viimeisten parin vuosikymmenen kuluessa.

Suomalaisten puolustuslinjat Karjalankannaksella toisessa maailmansodassa, kantalinnoitteet merkitty mustalla (Oula Seitsonen 2018).

Alta löytyy internetlähteitä ja kirjallisuutta, joista voi tutustua tarkemmin Mannerheim-linjan historiaan.

 

Kirjallisuutta:

Arimo, Reino 1981. Suomen linnoittamisen historia 1918 – 1944. Otava, Helsinki.

Geijer, B.G. 1955. Talvisodan Taipale. Tutkimus sitkeästä puolustuksesta. WSOY, Helsinki.

Irincheev, Bair 2009. The Mannerheim Line 1920–39: Finnish Fortifications of the Winter War. Fortress 88. Osprey, sine loco.

Irincheev, Bair 2010. Talvisodan kadonneet kuvat. Vinterkrigets okända bilder. Финская воина: забытые кадры. Winter War: Forgotten images. Avrora-design, sine loco.

Laaksonen, Lasse: Todellisuus ja harhat — Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940. Ajatuskirjat, Helsinki.

Todellisuus ja harhat : Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940

Leskinen, Jari & Antti Juutilainen 1999. Talvisodan Pikkujättiläinen. WSOY, Helsinki.

Raunio, Ari & Kilin, Juri 2005. Sodan taisteluja 1. Talvisota. Weilin+Göös, Porvoo.

Raunio, Ari & Lantz, Mikko 2015. Kannaksen sotakartasto. Karttakeskus, Helsinki.

Sorko, Kimmo 2003. Linjoja ja linnoituksia. Osa 1. Kopijyvä, Jyväskylä.

Sorko, Kimmo 2004. Suvannon salpa. Minerva, Jyväskylä.

Sotatieteen laitos 1977. Talvisodan historia 1. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVI:1. WSOY, Porvoo.

Sotatieteen laitos 1978. Talvisodan historia 2. Sotatieteen laitoksen julkaisuja XVI:2. WSOY, Porvoo.

Uitto, Antero & Carl-Fredrik Geust 2006. Mannerheim-linja. Talvisodan legenda. Ajatuskirjat, Helsinki.

Linkkejä:

Mannerheimin linjalla laulu, Matti Jurva ja Heinz Munsoniuksen Kristalli-orkesteri 1940:

Mannerheim-linja – Wikipedia

Mannerheim-linja oli kantalinnoitettu puolustuslinja, joka kulki Karjalankannaksella Laatokalta Suomenlahdelle. 132 kilometriä pitkä linja oli talvisodan merkittävimpien taistelujen paikka ja saavutti kansainvälisessä lehdistössä suuren maineen.

Mannerheim-linja

Uutiskuvia talvisodan ensimmäisistä viikoista eri rintamalohkoilla. Kestääkö 140 kilometrin pituinen Mannerheim-linja Karjalan kannaksella?

Mannerheim Line – Wikipedia

The Mannerheim Line ( Finnish: , Swedish: ) was a defensive fortification line on the Karelian Isthmus built by Finland against the Soviet Union. During the Winter War it became known as the Mannerheim Line, after Field Marshal Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim. The line was constructed in two phases: 1920-1924 and 1932-1939.

History of Mannerheim Line – Northern Fortress

Photos and descriptions of installations of Finnish Mannerheim Line or Enkel defence line on Karelian Isthmus built in 1920-30-s as a defence against Soviey Union. The Finns began to think about strengthening their southern border ever since the 1918 Civil War. The first plans of defence lines were worked out at that time.

Mannerheim Line

GlobalSecurity.org is the leading source for reliable military news and military information.