Projektista

Lähimenneisyyden arkeologinen tutkimus on kasvava tutkimusala, joka on yleistynyt viime vuosina merkittävästi sekä Suomessa että kansainvälisesti. Osana sitä tutkijat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota myös ”synkkiin” tutkimusaiheisiin, kuten sotien, konfliktien ja muiden traumaattisten tapahtumien kulttuuriperintöön. Suomessa arkeologit ovat viime vuosina tutkineet aktiivisesti erityisesti toisen maailmansodan aikaisia kohteita, esimerkiksi Salpalinjalla, Lapissa ja Hangossa.

Venäjän puolelle rajaa jääneillä sotakohteilla arkeologista tai muutakaan kenttätutkimusta ei juuri ole tehty, poikkeuksena arkeologiset kartoitustutkimukset Suomen sisällissodan aikaisilla kohteilla Karjalankannaksella, esimerkiksi Ahvolan taistelukentällä, sekä joidenkin innostuneiden suomalaisten ja venäläisten harrastajien toiminta. Venäläiset arkeologit tai kulttuuriperintöviranomaiset sen sijaan eivät yleensä miellä 1900-luvun sotien kohteita mielenkiintoisiksi tutkimuksen tai suojelun kannalta. Tämä onkin jättänyt sota-ajan kohteet avoimeksi riistaksi niin sanotuille ”mustille kaivajille”, jotka etsivät metallinilmaisimilla aarteita taistelukentiltä.

Mannerheim-linja on kansainvälisesti kenties tunnetuin ja legendaarisin Suomen Talvisodan kohde. Sen saaminen suojelun piiriin Venäjällä olisikin ensiarvoisen tärkeää, ettei tämä merkittävä sotahistoriallinen muistomerkki tuhoutuisi esimerkiksi modernin maankäytön vaikutuksesta, vaan säilyisi myös tuleville sukupolville. Mannerheim-linjan arkeologiaa –hankkeen tavoitteena kartoittaa laajasti Mannerheim-linjan linnoitteiden nykytilaa ja tunnistaa arkeologisen jatkotutkimuspotentiaalin ja suojelun kannalta otollisia kohteita. Lisäksi tarkoituksena on selvittää ”mustien arkeologien” ryöstelyn jälkiä sekä markkinoida toisen maailmansodan kohteiden kulttuuriperintöarvoa, historiallista merkitystä ja kulttuurimatkailupotentiaalia venäläisille yhteistyökumppaneille ja kulttuuriperintöviranomaisille.

Summankylä Sk16 bunker at the Mannerheim Line / Summankylän Sk16 bunkkeri Mannerheim-linjalla (Public domain).