Publications

Anttila, J., Eranti, V., Jousilahti, J., Koponen, J., Koskinen, M., Leppänen, J., Neuvonen, A., Dufva, M., Halonen, M., Myllyoja, J., Pulkka, V.-V., Annala, M., Hiilamo, H., Honkatukia, J., Järvensivu, A., Kari, M., Kuosmanen, J., Malho, M.  & Malkamäki, M. (2018). Pitkän aikavälin politiikalla läpi murroksen – tahtotiloja työn tulevaisuudesta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2018. Helsinki, Valtioneuvoston kanslia.

Hiilamo, H. (2020) ”How to reform the Nordic welfarestate model to endure equality in wake of automatization” in Janne Holmen (eds). Nordic Welfarestate Anthology, Routledge

Hiilamo, H. (2020)”Ilmastonmuutos, kestävyysvaje ja sotu-uudistus.” Juhlaluento, 27.1. 2020, Yhteiskuntapolitiikka, 85(2), 197-203

Hiilamo, H. and Aaltonen, H., 2020, Modelling the Societal Division of Added Value Created Through Manufacturing 4.0 Expert Interviews in South Korea, Germany and the Netherlands, in Collan, M. and Michelsen, K-E. (Eds.), Technical, Economic, and Societal Effects of Manufacturing 4.0 – Automation, Adaption, and Manufacturing in Finland and Beyond, Palgrave McMillan, London, UK

Hiilamo, H. & Lehmus-Sun, A.(2020) ” Tuleeko ongella kaloja?” Kansantaloustieteellinen aikausikirja, 106(1), 30-45

Hiilamo, H., Aaltonen, H. & Peltoniemi, J.(2020) “Koronakriisi uudistaa sosiaaliturvaa“, THL-blogi 31.3.2020

Hiilamo, H. &Tervola, J.(2020) “Hallituksen epidemiakorvaus auttaa heikosti niitä, joiden toimeentulo on kärsinyt koronasta eniten“, THL-blogi 17.9.2020.

Hiilamo, H. & Komp, K. (2018). The Case for Participation Income: Acknowledging the Value and Diversity of Social Participation. Political Quarterly 89(2) pp. 256—261.

Jyrkiäinen, J. & Hiilamo,H.(2020) “Automaatio tulee onko virkamies valmis? Valtion henkilöstön kokemat valmiudet kohdata työelämän murros.” Yhteiskuntapolitiikka, 85(3),233-246

Mäntyneva, P. &Hiilamo, H. (2018). Osallisuuden ja osattomuuden dynamiikat työtoiminnassa: etnografinen tutkimus kolmella kuntouttavan työtoiminnan kentällä. Yhteiskuntapolitiikka 82(1) pp. 18—28.

Peltoniemi, J. (2020) “Valtion kassasta omaan tiliin, sosiaalitilit sosiaaliturvauudistuksessa.”Yhteiskuntapolitiikka, 85(1), 90-97

Pulkka, V-V.(2020) “Perustulon kannatus Suomessa.” , Yhteiskuntapolitiikka 85(3), e-julkaisu 6.5.

Pulkka, Ville-Veikko (2018). “This time may be a little different” – exploring the Finnish view on the future of work. International Journal of Sociology and Social Policy.