Tietokonegrafiikan perusteet (tvt-graf/Grafiikkaluennot/Grafiikkaharjoitukset/)

syksy09aloiitus

 

Tämä kurssi on johdanto tietokonegrafiikkaan, sen luomiseen ja käyttöön. Kurssilla käsittelemme kuvankäsittelyn ja vektorigrafiikan perusteita. Emme keskity tiettyjen ohjelmien opiskeluun vaan pyrimme ymmärtämään tietokoneella toteutetun kuvankäsittelyn, piirtämisen ja taiton perusperiaatteita. Ohjelmia käytämme työvälineinä perusteiden ymmärtämiseksi.

Kurssiin kuuluu neljä kahden tunnin luentoa ja neljät kolmen tunnin harjoitukset. 

Luennoilla keskitymme luomaan perustaa erityyppisille grafiikkatöille: valokuvien käyttöön netissä, piirrosten tekemiseen, gradun taittoon. Hyvän kuvan perusvaatimukset, luettavuus, tekniset perussäädöt käsitellään luennoilla. 

 Luennot maanantaisin 16-18 1.11.2010 alkaen, 4 kertaa.

Ensimmäinen kerta, maanantaina 1.11. klo 16-18, valtsikan sh 1 

Loput luennot ovat  Unioninkatu 38 – D112, eli Topelian D-rapun ensimmäisessä kerroksessa. 

http://www.helsinki.fi/hum/tdk/topelia/esittely.html 

Harjoituksissa toteutamme luennolla pohdittuja asioita: paneudumme kuvan koon ongelmatiikkaan, tutkimme vektoreiden käyttöä kuvituksessa, taitamme yksinkertaisen tekstikokonaisuuden. 

Harjoitusryhmiä on neljä: tiistaisin klo 12–16 ja 16-20 sekä keskiviikkoisin klo 12-16 ja 16-20. Kukin ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Harkat pidetään U37 2.krs atk-luokassa.

 HUOM!! Iltaharkat alkavat TASAN klo 16!!!!!

Ohjelmia

Kaupallisia 

  • Adobe: PhotoShop ja PhotoShop Elements (kuvankäsittely), Corel Photo PaintShop Pro, (CorelPhotopaint)
  • Illustrator (vektorit), InDesign (sivuntaitto)
  • Microsoft: PowerPoint (esitysgrafiikka)
  • CorelDraw (vektorit)

Ilmaisia

  • GIMP (kuvankäsittely)
  • InkScape (vektorit)
  • Scribus (sivuntaitto)

KURSSIMME LUENNOT JA HARJOITUKSET

 Kurssin suorittaminen:

Kurssista saa yhden opintopisteen, jonka saamiseksi vaaditaan aktiivista osallistumista harjoituksiin (ei poissaoloja) sekä pienehkön harjoitustehtävän itsenäistä tekemistä.

Itsenäisen harjoitustyön aiheet ja palautustapa. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *