Kurssin suorittaminen 2010 (tvt-graf/Grafiikkaluennot/Grafiikkaharjoitukset/)

Vaatimukset:

1. Kaikkiin neljään harjoituskertaan osallistuminen ja tehtävien tekeminen.

 • Jos joudut olemaan poissa harjoituksista, esittele kurssin opettajalle sen harjoituskerran tehtävät tehtyinä seuraavalla harkkakerralla.
 • Poikkeustapauksissa tehdyt tehtävät voi toimittaa s-postitse.  

2. Itsenäisen lopputyön tekeminen hyväksytysti. 

Tehtävä:

 

 1. Tee sähköpostikortti jossa
  • käytät sekä vektorigrafiikkaa että valokuvaa (-kuvia)
  • on vähintään parin sanan verran tekstiä
 2. Tallenna kortti sähköpostiin sopivassa muodossa.
 3. Kirjoita lyhyt selvitys tekoprosessistasi. Sisällytä mukaan käyttämiesi kuvien tekijänoikeustiedot.
 4. HUOM! Jos teet kortin CorelDrawssa, määrittele sivun koko pixeleinä ja valmiiksi oikeankokoisena, jolloin tallennus on helpompaa.

 

Tehtävän palautus 

Palauta työsi s-postitse Maritta Inkiselle

maritta.inkinen[ät]welho.com

10.12.2010 mennessä.

Viestiin otsikoksi: grafiikka10 

Viestissä pitää siis olla:

 • s-postikortti
 • lyhyt selvitys siitä miten toteutit työsi (teksti suoraan viestissä, EI liitteenä)
 • oma nimesi ja opiskelijanumerosi

 

 

 

 

Kirjan päällyspaperi (tvt-graf/Vektorit/Taitto/Kuvankäsittely/Grafiikkaluennot/Grafiikkaharjoitukset/)

päällyspaperi

 

 

Kovakantisen kirjan suojapäällys

Päällyksen koko: 448 x 214, josta

 

 • Lieve 75 (150)
 • Selkä 24

Työn aloitus:

 • Aseta uuden työn koko huolellisesti.
 • Painotyömäärittelyt.
 • Varmista (vaihda) myös väriprofiilit eurooppalaisiksi: Edit > Color Settings & Assign Profile.

Pohjatyö:

 • Tee apuviivat "paperiin" suorakaiteiden avulla:
  • Valitse suorakaidetyökalu ja klikkaa sillä paperille. 
  • Aseta liepeen koko. Siirrä suorakaide vasempaan laitaan. Monista ja siirrä oikeaan laitaan.
 • Keskitä selkämys"laatikko" paperille (View > Align-paletti)
 • Muunna suorakaiteet apuviivoiksi: Valitse suorakaiteet > ViewGuides > Make

Kannen tekstit:

Tekijä: Titta Inkinen

Kirjan nimi: Typografia

Sarjan nimi: Graafisen suunnittelun perusteet

Kustantaja: Grasp

 

Kannen tekijöiden tiedot

ISBN 951-1-11111-1

Viivakoodi

Kanteen tulee myös 

 • valokuva
 • logo
 • kirjainkuvitusta

Takakannen mainosteksti:

Viestintätapahtuman näkökulmasta typografia asettuu tekijän ja kokijan väliin ja siinä kohdassa toimii (tasoittavana tai estävänä) viestinnän välineenä tekijän ja kokijan intersubjektiivisessa maailmassa. Ja koska typografia on ihmisen, graafisen suunnittelijan, typografin tekemää ja siten inhimillisen toiminnan tulosta, lukija ja kirjoittaja saavat lisäksi typografin mukaansa näiden kolmen yhteiseen intersubjektiiviseen maailmaan.

Kirja etenee typografian historiasta nykypäivään, syväluotaa typografiaa kulttuurin ja inhimillisen toiminnan merkittävänä osana, innostaa pohtimaan ja miettimään – ja antaa apuvälineitä suunnitteluun, jopa fontin valintaan.

Ulkoasu:

 • Fontit: AdobeCaslonPro & Myriad; lisäksi mahdollinen tehostefontti
 • Takakannen teksti: AdobeCaslonPro 12/15 pt, vasen linjaus, ei tavutusta

Logon suunnittelu ja piirtäminen 

Suunnittele ja toteuta logo kustannusyhtiölle – GRASP

Tuo kanteen vähintään yksi valokuva 

Perusohjeita ja  harjoituksia kuvan sävyjen yms. korjaamiseksi:

Värien ja sävyjen perussäädöt:

 • Hue – Saturation – Lightness: post-3

 

Painotyön / lehden taittamisen

perusteellisemman opastuksen löydät edellisiltä taittokursseilta, esim. http://www.valt.helsinki.fi/blogs/tvt-taitto/index.htm 

Kuvia käytettäväksi: 

kuvat käsittelemättömiä, vain pienennettyjä 

Haamukoski

Kalliokoski

Mustat puut

Viherkoski 

 

 

 

 

 

Syksyn 2009 / 2010 ohjelma (tvt-graf/Vektorit/Grafiikkaluennot/Grafiikkaharjoitukset/)

ohj09

Luentojen aiheet:

1. aihe:  Johdanto kurssiin.

2. Pikselit: mikä on pikseli? Minkälainen on pikselikuva?

3. aihe: Vektorit. Mitä vektorit ovat? Mihin vektorgrafiikkaa käytetään?

Esimerkkejä vektoreiden käytöstä

Kolmas luento 

4. aihe: Värit, erityisesti tietokonegrafiikan värit.  
5. aihe: Typografia
6. aihe: Sommittelu 
7. aihe: Taitto 

Neljännellä luennolla

jatkamme sommittelun, värien ja typografian käsittelyä..

Harjoitukset 

1. harjoitukset:

 • kuvan koko -harjoituksia
 • ilmaisten kuvapankkien käyttö
 • kuvan haku
 • kuvan koko
 • pikseleiden peruskäsittely
 • tekstin lisäys
 • tallennus 

2. harjoitus: 

 • Peruspiirtäminen vektoreilla 

3. harjoitus:

 •  Vektoreita ja pikseleitä.

 

4. harkat 

 • Vektoreita ja pikseleitä
 •  Työn koostaminen

1. harjoitukset: (tvt-graf/Kuvankäsittely/Grafiikkaharjoitukset/)

ekaurho

 

Ylläoleva kuva Urhosta keppinsä kanssa on rajattu ja viimeistelty sekä teksti lisätty ja muotoiltu GIMPissä. Kuvan alkuperäinen koko oli 4000 x 3000 pikseliä. Mikä sen koko nyt on? Kuvaa rakennettaessa valokuva on pikseleinä mutta tekstin perusta on vektoreina. Nettiin tallennettuna koko kuva on pikseleinä ja se asettuu näytölle niin että yksi pikseli vastaa yhtä näytön pistettä.

Luettavaa:

Tehtäviä

Tasoja ja häivytyksiä

  • Työkalut
  • Skaalaus
  • Sävytykset
  • Tasot
  • Maskitason käyttö

 

Tietokonegrafiikan perusteet (tvt-graf/Grafiikkaluennot/Grafiikkaharjoitukset/)

syksy09aloiitus

 

Tämä kurssi on johdanto tietokonegrafiikkaan, sen luomiseen ja käyttöön. Kurssilla käsittelemme kuvankäsittelyn ja vektorigrafiikan perusteita. Emme keskity tiettyjen ohjelmien opiskeluun vaan pyrimme ymmärtämään tietokoneella toteutetun kuvankäsittelyn, piirtämisen ja taiton perusperiaatteita. Ohjelmia käytämme työvälineinä perusteiden ymmärtämiseksi.

Kurssiin kuuluu neljä kahden tunnin luentoa ja neljät kolmen tunnin harjoitukset. 

Luennoilla keskitymme luomaan perustaa erityyppisille grafiikkatöille: valokuvien käyttöön netissä, piirrosten tekemiseen, gradun taittoon. Hyvän kuvan perusvaatimukset, luettavuus, tekniset perussäädöt käsitellään luennoilla. 

 Luennot maanantaisin 16-18 1.11.2010 alkaen, 4 kertaa.

Ensimmäinen kerta, maanantaina 1.11. klo 16-18, valtsikan sh 1 

Loput luennot ovat  Unioninkatu 38 – D112, eli Topelian D-rapun ensimmäisessä kerroksessa. 

http://www.helsinki.fi/hum/tdk/topelia/esittely.html 

Harjoituksissa toteutamme luennolla pohdittuja asioita: paneudumme kuvan koon ongelmatiikkaan, tutkimme vektoreiden käyttöä kuvituksessa, taitamme yksinkertaisen tekstikokonaisuuden. 

Harjoitusryhmiä on neljä: tiistaisin klo 12–16 ja 16-20 sekä keskiviikkoisin klo 12-16 ja 16-20. Kukin ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Harkat pidetään U37 2.krs atk-luokassa.

 HUOM!! Iltaharkat alkavat TASAN klo 16!!!!!

Ohjelmia

Kaupallisia 

 • Adobe: PhotoShop ja PhotoShop Elements (kuvankäsittely), Corel Photo PaintShop Pro, (CorelPhotopaint)
 • Illustrator (vektorit), InDesign (sivuntaitto)
 • Microsoft: PowerPoint (esitysgrafiikka)
 • CorelDraw (vektorit)

Ilmaisia

 • GIMP (kuvankäsittely)
 • InkScape (vektorit)
 • Scribus (sivuntaitto)

KURSSIMME LUENNOT JA HARJOITUKSET

 Kurssin suorittaminen:

Kurssista saa yhden opintopisteen, jonka saamiseksi vaaditaan aktiivista osallistumista harjoituksiin (ei poissaoloja) sekä pienehkön harjoitustehtävän itsenäistä tekemistä.

Itsenäisen harjoitustyön aiheet ja palautustapa.