Aukeaman taitto (tvt-taitto/Harjoitukset/)

aukeamakuva

Hae tästä mv-mallisivut pdf-tiedostona.

Hae värilliset mallisivut pdf-tiedostona.

Toinen harkka

Musta-valkoinen (harmaasävy) tai nelivärinen artikkelitaitto Johdanto typografiaan -julkaisuun. Artikkeli alkaa julkaisun sivulta 24.

Tekstin Loppujen lopuksi – typografian kuolema saat kopioimalla osoitteesta post23.htm. Kopioi teksti ja sijoita se pelkkänä tekstinä Wordiin ja tallenna .txt- tai .rtf-muodossa.

Kuvat:

Mustavalkokuvat

Värikuvat:

Julkaisu painetaan offset-arkkipainossa, 120 g päällystetylle puolihimmeälle paperille. Kuvien resoluutio 300 ppi.

 

InDesign:

Työn aloitus:

 • Työn koko: 200 x 250 mm
 • Palstoja 3, palstan leveys 55 mm, palstavälit 5 mm
 • Marginaalit: ylä-, ala-, ulkomarginaali 15 mm, sisämarginaali 10 mm
 • Leikkuuvara (bleed) 3 mm

Väriasetukset:

 •  Edit – Color settings: 
  • CMYK: Euro / FOGRA + paperin laatu (päällystetty tai päällystämätön)

OLETUSARVOJEN tarkistaminen, erityisesti

 • mittayksiköt
 • apuviivastot (grids): perusviivat (baseline grid) = rivirekisterin säätö; perustuu leipätekstin riviväliin
 • julkaisussa käytettävä kieli, sanasto (dictionary)
 • sitaattimerkit (suomenkieliseen julkaisuun suomen kielen typografian mukaiset)

TEKSTITYPOGRAFIA

Tekstitypografiset säädöt 

Kappaletyylit:

ks. kappaletyylien suunnittelusta Suunnittelu-pdf-tiedostosta

Kappletyyleillä on tarkoitus ylläpitää vaivattomasti suunniteltua tekstitypografiaa. Kappaletyylit koskevat vähintään yhtä tekstikappaletta kerrallaan; tekstikappale on tekstin osa joka päättyy kappalevaihtomerkin painallukseen (kirjainnäppäimistön Enter / Return).

Ryhmä 1: leipikset

Ryhmä 2: otsikot ja ingressi

 • otsikko: Adobe Myriad Pro Light 36/36, ei tavutusta
 • väliotsikot: Adobe Myriad Pro Light 14/14, vasen linjaus,ei tavutusta, yläväli 7 mm (tai: 1-rivinen väliotsikko: yläväli 22 pt , alaväli 3 pt; 2-rivinen väliotsikko: yläväli 21 pt , alaväli 3 pt,)
 • ingressi: Adobe Myriad Pro Light 12/20, vasen linjaus, ei tavutusta

Merkkityylit

 • anfangi: fontti Myriad, skaalaus 120 %

Lisätehtävä:

 • Muuta leipiksen koko puoli pistettä pienemmäksi (riviväli jää ennalleen).
 • Muuta väliotsikon koko ja riviväli: 12/12; muuta myös väliotsikon yläväliä pienemmäksi, koska väliotsikko vie nyt vähemmän tilaa – esim yläväli 5 mm.
 • Muokkaa taitto uudelleen.
 • Kumpi näyttää paremmalta? Kuinka paljon leipiksen ja väliotsikoiden pienennys säästi tilaa?
 • Kokeile myös miten paljon vaikuttaa jos muutat palstavälit 4 mm:ksi 5 mm:n sijaan.

MASTERSIVUT:

Master-sivuilla ylläpidetään suunnitellun ulkoasun yhtenäisyyttä. Master-sivuille laitetaan ne (ja vain ne) elementit, joiden halutaan näkyvän kaikilla varsinaisilla sivuilla: palstoituksen apuviivat, juoksevat sivunumerot, elävät otsikot, logo, koristepalkit jne. Yhdessä työssä voi olla useita master-sivuja.

Aukeamatehtävän master-sivut

 • aukeaman alalaitaan musta palkki, korkeus 13 mm (10 mm + leikkausvara 3 mm)
 • juokseva sivunumerointi, tekstikehyksen yläreuna 2 mm:n päässä mustan palkin yläreunasta, linjassa marginaalien kanssa.
 • Ohje:
  • Tee tekstikehys vasemman mastersivun vasempaan laitaa, tarkalleen ohjeiden mukaan; käytä säätöpalkin mittoja hyödyksesi
  • Osoita laatikkoon tekstityökalulla ja valitse Type-valikosta Insert Special Character – Auto Page Numbering, jolloin tekstilaatikkoon tulee A-kirjain, joka korvautuu varsinaisilla sivuilla oikeilla sivunumeroilla.
  • Muotoile sivunumeron symboli (tekstityökalu): Myriad Pro 14/14, lihavoituna (bold) ja valkoiseksi väritettynä.
  • Kopioi tekemäsi sivunumero tekstikehyksineen (musta nuoli!) ja sijoita oikeanpuoleiselle sivulle (tai vedä kopio alt-nappi alapainettuna mustalla nuolella). Määrittele paikka tarkasti. Vaihda tekstityökalu ja osoita sivunumeron symbolia(A-kirjain) ja linjaa oikealle (kappalemäärittelyt säätöpalkista).
 • Oikeanpuoleisen sivun ylälaitaan tulee Ingressi-tyylillä mutta oikeaan linjattuna "Johdatus typografiaan", tekstikehyksen yläreuna 5 mm sivun yläreunasta, oikea reuna marginaalilinjassa.

Tekstin ja kuvien tuominen taittoon

'Tallennusmuodot' taittoa varten

 • Tekstit kannattaa siivota ennen taittoon tuomista
 • poista muotoilut
 • poista ylimääräiset tyhjät rivit
 • poista ylimääräiset välilyönnit.pitkissä teksteissä kannattaa käyttää Etsi – Korvaa -toimintoa

InDesigniin

 • kannattaa ensin luoda taittopohja teksti- ja kuvakehysten avulla: isolle otsikolle ja ingressille oma laatikkonsa; leipätekstille palstat.
 • Tekstikehyksiin saat palstat Object-valikko – Text Frame Options…

Teksti

 • Tekstityökalulla ensimmäinen tekstikehys valittuna hae teksti. (Jos teksti ei hakeudu automaattisesti aktivoituun kehykseen, paina Alt-näppäin alas ja osoita haluamaasi tekstilaatikkoa.)
 • Linkitä teksti juoksemaan laatikosta toiseen: klikkaa plus-merkkiä (kehyksen oikeassa reunassa) ja sen jälkeen osoita haluamaasi seuraavaa laatikkoa.
 • Muotoile teksti tyylien avulla

Kuvat

 • Määrittele kuvien tarkat koot PhotoShopissa; muista myös resoluutio!

Tehtävän musta-valkokuvien koot:

 • Racine Phaidra 190 x 256 mm
 • Kollaasi 175,5 x 117 mm
 • Typografian hautajaiset 80 x 68 mm

Säädöt:

 • ks. mv-kuva painoon
 • Säädä kuvien sävyt (levels)
 • Tarkista kuvien värijärjestelmä (greyscale)
 • Tarkista että kuvan säädöt ovat käytettävää painotapaa ja paperia varten oikeat: offset, päällystetty paperi; harmaasävyt
 • Värikuvien säädöt

Racine-kuvaan tehdään häivytys (häive, liukuväri):

 • Tee uusi tyhjä Taso
 • Määrittele liukuvärityökaluun liuku valkoisesta läpinäkyvään
 • Vedä liukuvärityökalulla häivytys
 • Tallenna .jpg:nä

Kuvien tuonti InDesigniin

 • Osoita mustalla nuolella kuvakehystä johon haluat kuvan tuoda.
 • Hae kuva File – Place…
 • Jos unohdit valita haluamasi kuvakehyksen ( (kursorissa näkyy kuvasymboli), pidä Alt-nappi alhaalla kun klikkaat kehyksen sisään.

Racine-kuva

 • täytyy saada master-sivun elementtien alle
 • Hae kuva ja vie se kaiken taakse
 • Mene sivulle 24 eli tupla-klikkaa sivua Pages-paletissa
 • Valitse Pages-paletin pikkunapin alta "Override All master Page Items"

Tallennus

 

 

3 thoughts on “Aukeaman taitto (tvt-taitto/Harjoitukset/)

 1. Hei, Millaissa tapauksissa käytetään leikkausvaroja esim. 3mm jokapuolelle. Teksti laitetaan leilkkausvarojen sisälle – eikö. Mutta kuva saa mennä noiden 3mm:n yli leikkausvarojen yli ????

  PS. milloin pidät seuraavan kurssin, mitä maksaa.

  Ystävällisin terveisin, Tiina

 2. Jos kuvien on tarkoitus ulottua sivun reunaan asti, niiden tulee mennä hieman yli, jotta sivujen reunoihin ei jäisi paperin värisiä viiruja. Tätä ylimenevää vyöhykettä sanotaan leikkausvaraksi.

 3. Olen järjestämässä eläinkoulutusseminaaria elokuussa, johon olisin julkaisemma tapahtumalehtisen. Tässä vaiheessa itellänikin on niukasti tietoa lehtisestä, mutta yritetään:
  4värinen
  koko A5
  sivujen määrä n. 40
  painomäärä: huonoimmillaan 400 ja parhaimmillaan 500.
  Painopaperi: auts, en osaa sanoa.
  Kannet: hiukka sisältöä vahvemmat

  Voitko antaa tämän perusteella tarjouksen taittamisesta?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *