Luennot (tvt-taitto/Luennot/)

InDesign

Taittokurssin ohjelma

1. luento:

Johdanto

 • Taittotyön suunnittelun perusteet
  • sisältö – rakenne – muoto
  • kuvan perusrakenne

2. luento 

 • pikselikuva – vektorikuva
 • typografian perusteet

3. luento

 • Värit ja värijärjestelmät

4. luento

 • Sommittelun perusteet

Luentojen aiheet voivat limittyä, koska taittotyö on kokonaisuus, jossa kaikki osiot liittyvät toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 

 

ks vuoden 2005 taittokurssia

 Suunnittelu & sommittelu

ks. vuoden 2005 taittokurssin vastaava osio

Myös Kuvan tekemisen perusteet on hyödyllinen opiskeluosio.

Suunnittelu

Ks. pdf-tiedosto, jossa etenkin loppuosa on hiukan vanhentunutta tietoa mutta varsinainen suunnitteluosuus on aivan kelvollinen.

 • aineiston kokoaminen
 • aineistoon ja aiheeseen perehtyminen
 • tehtävän rakenteistaminen
 • kuvien valmistaminen
 • tekstien valmistaminen

Sommittelu

Luettavuus

 • Kiinnostavuus
 • Helppo lähestyminen
 • Katseen kulun helpottaminen jokaiseen haluttuun alueeseen
 • Lukijan / katsojan johdattaminen kohti tarinoita, kokemuksia, mielikuvia, haluttua vaikutelmaa ja vaikutusta
 • Lukija / katsoja voi paneutua asiaan ei tekniikkaan tai kikkailuun
 • Houkuttelun pitäisi tuottaa palkinto
 • Artikkelitaitossa houkuttimia ovat otsikko, ingressi, kuvat ja kuvatekstit – palkinto odottaa leipätekstin yhdistymisessä niihin.

Pinnanjako

Muodot

 • Kaarevat
 • Kulmat

Värit

 • Lämpimät
 • Viileät
 • Vastavärit
 • Sävyt
 • Kontrastit

Linjaukset

 • Lukusuunta

Havaitsemisen lainalaisuuksien hyödyntäminen

Katseenvangitsija

 • ihminen, elävä olento, silmät
 • värillisyys, lämmin väri
 • terävä kulma
 • kontrasti
 • koko
 • tyhjä tila
 • luonteva katseen hakeutuminen

Kirjaintypografia

Värit

 • Tarkoituksenmukaisen värijärjestelmän käyttö
 • Värien merkityksestä
 • Värit sommittelun osana
 • Värit ja kirjaintypografia

 ————————

Muita aiheita:

Kuvista:

 • Värikuvan muuttaminen musta-valkoiseksi
 • Musta-valkokuvan säädöt
 • Duotone-kuva

Tekstitypografiaa

Merkkivälit:

 • tasapalstan säädöt
 • tekstipalstojen viimeistely
 • Otsikoiden merkkivälit – Tälläytynyt Taavetti Vauhkonen vuoden 2001 sankari

Fontin valinnasta:
Numerot

 • tekstin sisällä
 • taulukoissa
 • ykkösen ongelma

Muita fonttien erityispiirteitä

 • x-koko, fontin koko
 • ylä- ja alapidennykset
 • ligatuurit

———————————

Linkkejä

Taittotyön tietokoneohjelmia

Painotyön vaatimuksista

Väreistä – luennon aiheita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *