Mathematica-minikurssi

Kurssilla opetellaan alkeista lähtien Mathematican käyttöä tähdäten siihen, että osallistuja osaa soveltaa oppimiaan taitoja itselleen tärkeisiin asioihin, oli se sitten laskarien tai tutkimuksen tekemistä.

Kurssi koostuu kuudesta sessiosta, jotka on jaoteltu kahden viikon ajalle. Yksi sessio kestää kolme tuntia ja sisältää alkuluennon, jossa käsitellään aihealueita joihin liittyen tehdään ohjatusti tehtäviä session loppuaika. Kurssilla siis painotetaan pajamaista työskentelyä ja tähän osallistujan tarvitsee varautua ottamalla mukaan kannettava tietokone. Mikäli kaikilla ei ole tietokonetta, tehtäviä voi tehdä myös pareittain tai pienissä ryhmissä. Kaikkien vuosikurssien opiskelijat ovat tervetulleita, sillä tehtävät pyritään laatimaan sellaisiksi että niiden tekemiseen joko ei tarvita esitietoja tai mikäli vaaditaan, tehtävissä on valinnanvaraa siten että kaikille löytyy mielekästä tehtävää.

Kurssi alkaa 16.5. ja kestää kaksi viikkoa. Alustava ohjelma on seuraava: Ensimmäisellä viikolla opiskellaan Mathematican peruskäyttöä, esimerkiksi symbolista integrointia, kuvaajien tekemistä ja funktioiden kirjoittamista. Toisella viikolla sovelletaan ensimmäisen viikon oppeja “oikean maailman” ongelmiin, jotka ovat osallistujalle itselleen ajankohtaisia. Tämä voi sisältää mitä tahansa mekaniikan ongelmista Riccin tensorien laskemiseen, tärkeintä että kaikille löytyy jotain mielekästä tehtävää. Toisen viikon lopuksi tehdään pieni harjoitustyö, joka on hieman tavallista laskaritehtävää pidempi/vaativampi tehtävä jostain osallistujalle sopivasta aiheesta.

Kurssista voi saada 3 opintopistettä. Tämän edellytyksenä on aktiivinen osallistuminen sessioihin ja harjoitustyön palauttaminen.

Lisätietoja voi kysellä seuraavilta henkilöiltä:

Arttu, A313, Physicum (arttu.ponni@helsinki.fi)

Jarkko, A313, Physicum (jarkko.jarvela@helsinki.fi)

Ilmoittaudu kurssille e-lomakkeella!

Asenna Mathematican trial-versio täältä!