Ekskursio: OP Markets & Vahinkovakuutus

Minkälaisia työtehtäviä matemaatikko kohtaa työelämässä? Tämä on vaivannut päätäni jo jonkin aikaa. Näin ollen päätin lähteä mukaan ekskursiolle OP Ryhmän Vallilan korttelin toimipisteeseen selvittämään, mitä uramahdollisuuksia OP:n kaltainen finanssiryhmä tarjoaa matemaatikolle.

OPVallila

Ensimmäisenä tutustuttiin matemaatikon työtehtäviin OP Vahinkovakuutuksen puolella aktuaarina työskentelevän Mira Kaupin johdolla. Vakuutusyhtiölain mukaan jokaisella suomalaisella vakuutusyhtiöllä on oltava aktuaari eli vastuullinen vakuutusmatemaatikko vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten. Kaupin mukaan aktuaarin on hyvä olla joustava ja sopeutuva: työ vaatii valmiutta omaksua ja käsitellä monenlaisia tiedonlähteitä. Vaikka työ itsessään ei välttämättä ole jatkuvaa työskentelyä matematiikan parissa, matemaattinen ajattelukyky ja looginen päättely ovat tärkeimpiä ominaisuuksia, joita matemaatikolta odotetaan. Työ vaatii myös sosiaalisia taitoja – esimerkiksi kykyä selittää ja opettaa haastavia tuloksia tai laskumenetelmiä myös niille, joilla ei välttämättä ole matemaattista taustaa. Aktuaarin työstä kiinnostuneita Kauppi neuvoi suorittamaan vakuutusmatemaatikon tutkinnon eli SHV-tutkinnon mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen, jolloin opiskelurutiini on vielä tallella.

Tutustuimme myös OP Marketsin puolella eri osastoilla työskenteleviin matemaatikkoihin. Erilaisista työtehtävistä huolimatta he vaikuttivat suorittavan matematiikan näkökulmasta paljon samankaltaisia työtehtäviä. Kvantitatiivinen kehitys -ryhmässä työskentelevän Henri Hytösen työtehtävät keskittyvät korkojohdannaisten hinnoittelumenetelmien kehitykseen. Tähän kuuluu myös uusien ohjelmistojen sekä työkalujen kehitystä. Tulosten analysoinnin parissa työskentelevät matemaatikot puolestaan arvioivat kehitettyjen työkalujen elinkaarta ja toimivuutta.

Arvostus-ryhmässä työskentelevän Juho Lahden työtehtäviä ovat johdannaisten arvostusmallien kehittäminen ja toteuttaminen. Hänen mukaansa finanssiala tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita matemaatikolle. Esimerkkinä Lahti mainitsi nykyisen tilanteen haastavuuden luottorahoituksessa, jossa lainakoron on aina oletettu olevan positiivinen mutta nykyisen taloustilanteen myötä se voi olla myös negatiivinen.

Viimeisenä puhujana tutustuttiin Sini Lehtoseen, jonka ura OP Marketsilla alkoi kesätyöntekijänä. Kesätöissä Lehtosen työtehtävät olivat pääsääntöisesti laskentaa ja raporttien laatimista. Nykyisin Lehtonen työskentelee Laskenta- ja tulosraportointi -ryhmässä, jossa hänen työtehtävänsä sisältävät ulkoista laskentaa johdannaisten osalta ja erilaisia kehitystehtäviä.

Lopuksi kahvin äärellä oli mahdollisuus keskustella tapaamiemme matemaatikoiden kanssa. Keskustelussa nousi pinnalle yksi erittäin mieleen painuva neuvo: ”Osallistu opetustoimintaan edes jossain muodossa.” Ainakin nämä OP Ryhmän matemaatikot tuntuivat kohtaavan toistuvasti tilanteita, joissa heidän on kyettävä selittämään tai jopa opettamaan ideansa/tuotoksensa muille. Toinen mieleen painuva asia oli ohjelmoinnin tärkeys. Heidän mukaansa ohjelmoinnin perusteiden hallitsemisesta on hyötyä, mutta vielä hyödyllisempää olisi hallita ohjelmointia enemmänkin. Se ei ole välttämätöntä mutta nopeuttaa työtehtävien oppimista. Ainakin heidän työtehtävänsä sisältävät ohjelmien luomista ja kehittämistä, vähintään Excel-ohjelmien muodossa. Lisäksi he suosittelivat tilastotieteeseen tutustumista muutaman kurssin verran.

Vierailulla OP Ryhmän Vallilan korttelin toimipisteeseen ymmärsin, kuinka monenlaisia työtehtäviä jo yksinään OP:n kaltaisen konsernin sisältä löytyy, ja kuinka paljon on vielä opittavaa matemaatikoksi valmistumisen jälkeen. Vaikka kursseilla opitaan paljon ja tutkinto kattaa monenlaisia aihealueita, ensimmäiset askeleet työelämässä ovat uusien työtehtävien opettelua. Tämä pätee moneen alaan mutta yllättävää oli se, että matemaatikon tutkinnosta huolimatta ensimmäiset työtehtävät ovat yksinkertaisten laskujen suorittamista ja raporttien luomista. Toisaalta on myös huojentavaa tietää, että uuden työntekijän ei oleteta hallitsevan jokaista matematiikan osa-aluetta täydellisesti. Lisäksi mielenkiintoinen huomio oli, että tapaamiemme matemaatikoiden mukaan tulevaisuudessa on todennäköisesti enemmän kysyntää matemaatikoille myös muilla aloilla kuin finanssi- ja vakuutusalalla. Se edelleen monipuolistaisi matemaatikoiden työtehtäviä tulevaisuudessa. Yllättävintä itselleni oli ohjelmoinnin tärkeys, ja kuinka vähän työ sisältää varsinaisesti matematiikan hyödyntämistä. Ehdottomasti se on tärkeä osa matemaatikon työtehtäviä mutta matematiikan arvioitiin täyttävän vain noin viidenneksen työpäivästä.

Kokonaisuudessaan vierailu oli antoisa. Tähän mennessä matematiikan aineopettaja on ollut ainoa ala, johon sisältyvistä työtehtävistä minulla on edes jonkinlainen käsitys. Mietityttämään jää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Päädynkö finanssi- tai vakuutusalalle? Vai odottavatko minua aivan uudenlaiset työtehtävät toisella alalla?

Teksti: Minna Taskinen

Lista viime aikoina järjestetyistä työelämävierailuista.