Aineenopettajakoulutuksen digiloikka on opetuksen toteutuksen digiloikka-projektin rahoittama hanke jonka tavoitteena on luoda toiminamalleja, joiden puitteissa opiskelijoiden digiosaaminen laajenee ja syvenee vastaamaan työelämän tarpeita ja tarjoaa eväitä ei vain digitalisaatioon sopeutumiseen, vaan aktiviiseen edistämiseen.