Publications

2016

Saarikivi, J., Riikonen, T. & M. Halme-Tuomisaari (toim.) 2016: Universitas Helsingiensis 376: Dedicatum Universitati nostrae Helsingiensi CCCLXXVI annorum. Tallinna, Printall AS.

Lataa pdf tästä.

verkkoon_kansi_univ

 

Partanen, N & J. Saarikivi (forthcoming): Fragmentation of the Karelian language and its community: growing variation at the threshold of language shift. In Toivanen, R. & J. Saarikivi (eds) (forthcoming): New and Old Language Diversities – vanishing voices, polyphonic communities. Bristol: Multilingual Matters.

Puura, U. & O. Tánczos (forthcoming) Division of responsibility in Karelian and Veps language revitalization discourse. In Toivanen, R. & J. Saarikivi (eds) (forthcoming): New and Old Language Diversities – vanishing voices, polyphonic communities. Bristol: Multilingual Matters.

Sarivaara, Erika (forthcoming) Emergent Sámi Identities – From Assimilation towards Revitalization. In Toivanen, R. & J. Saarikivi (eds) (forthcoming): New and Old Language Diversities – vanishing voices, polyphonic communities. Bristol: Multilingual Matters.

Sarivaara, E. & P. Keskitalo 2016: Mediating Structures in Sámi Language Revitalisation. Social Inclusion 4 (1), 11-18.

Sarivaara, E. & P. Keskitalo 2016: The definition and task of mediating Sámi research. International Journal of Research Studies in Education 5 (4), 59-71.

Toivanen, Reetta (forthcoming) Localizing the global in the superdiverse municipalities of the Artic: the case of Inari. In Toivanen, R. & J. Saarikivi (eds) (forthcoming): New and Old Language Diversities – vanishing voices, polyphonic communities. Bristol: Multilingual Matters.

Toivanen, R. & J. Saarikivi, (forthcoming): New and Old Language Diversities – vanishing voices, polyphonic communities. Bristol: Multilingual Matters.

Zamyatin, Konstantin (forthcoming) Russia’s Minority Education and the European Language Charter. In Toivanen, R. & J. Saarikivi (eds) (forthcoming): New and Old Language Diversities – vanishing voices, polyphonic communities. Bristol: Multilingual Matters.

 

2015

Isohookana-Asunmaa, T. & O. M. Tanczos 2015: Endeavors for a Living Csángó Language: Role of the European Council Recommendation 1521 in Maintaining Csángó Language and Culture. In Kovács, M., Laihonen, P. & Snellman, H. (eds) Culture, Language and Globalization among the Moldavian Csángós Today. Helsinki: Finno-Ugrian Society. 25-43.

Jalava, Lotta 2015: Borders of (in)finiteness: Tundra Nenets predication in change. Doctoral dissertation. University of Helsinki.

Jalava_kansi

Jalava, Lotta 2015a: Indirectivity and resultativity in Tundra Nenets. Finnisch-Ugrische Forschungen 62, 207-240.

Kovács, M. & O. Tánczos 2015: Hapuilua pimeässä? Unkarin muuttuvat puhuttelukäytännöt. Isosävi, J. & H. Lappalainen (eds.) Saako sinutella vai täytyykö teititellä?: Tutkimuksia eurooppalaisten kielten puhuttelukäytännöistä. Helsinki: Finnish Literature Society.

Marten, H.F., Rießler, M., Saarikivi, J. & R. Toivanen (eds) 2015: Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union. Comparative Studies on Equality and Diversity. Multilingual Education Vol. 13. London: Springer Language Education and Linguistics.

CLiFE_kansi

Pasanen, Annika 2015: Kuávsui já peeivičuovâ. ‘Sarastus ja päivänvalo’ : Inarinsaamen kielen revitalisaatio. Doctoral dissertation. Finno-Ugrian Society & University of Helsinki.

Pasanen_vaitos

 

Saarikivi, Janne 2015: Change and Maintenance of Plurilingualism in the Russian Federation and the European Union. In Marten, H.F., Rießler, M., Saarikivi, J., Toivanen, R. (eds) 2015: Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union. London: Springer Language Education and Linguistics, 3-29.

Tanczos, Outi. 2015: Representations of Karelians and the Karelian language in Karelian and Russian local newspapers. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics 6 (1), 91-110.

Toivanen, Reetta 2015: Obstacles and Successes. In Marten, H.F., Rießler, M., Saarikivi, J., Toivanen, R. (eds) 2015: Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union. London: Springer Language Education and Linguistics, 83-105.

Zamyatin, Konstantin 2015: The Evolution of Language Ideology in Post-Soviet Russia. In Marten, H.F., Rießler, M., Saarikivi, J., Toivanen, R. (eds) 2015: Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union. London: Springer Language Education and Linguistics, 279-313.

2014

Kuzmin, Denis 2014: The Inhabitation of Karelia in the First Millennium AD in the Light of Linguistics. . Ahola, J., Frog & Tolley, C. (eds) Studia Fennica. Historica 18: Fibula, fabula, fact: The Viking Age in Finland. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 169-296.

Kuzmin, Denis 2014: Vienan Karjalan asutushistoria nimistön valossa. Doctoral dissertation. University of Helsinki.

Kuzmin_kansi

Pasanen, Annika 2014: Онэй энчу база’ пизи – Eeneec kielâpiervâl. Anarâš 27, 3-7.

Pasanen, Annika 2014: “Kuolee se kumminkin!” Miksi inarinsaamen kieli ei sittenkään kuollut?. Keskitalo, P., Lehtola, V-P. & Paksuniemi, M. (eds) Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Turku : Siirtolaisuusinstituutti.

Saarikivi, Janne 2014: Reconstruction of culture and ethnicity: Remarks on the methodology of the historical-comparative linguistics (on the basis of Western Uralic languages). Folklore Fellow’s communications 307: New Focus on Retrospective Methods: Resuming methodological discussion. Case studies from Northern Europe, 186-216.

Saarikivi, Janne 2014: Vähemmistökielten suojelu ja vähemmistökielinen koulutus saamelaiskontekstissa. Keskitalo, P., Lehtola, V-P. & Paksuniemi, M. (eds) Saamelaisten kansanopetuksen ja koulunkäynnin historia Suomessa. Turku : Siirtolaisuusinstituutti. 340-350.

Tánczos, Outi 2014: A kisebbségi nyelvi identitás kifejezései orosz-karjalai, udmurt és erdélyi magyar újságokban. A MANYE kongresszusok előadásai 10, 625-630.

Zamyatin, Konstantin 2014: An Official Status for Minority Languages? : A Study of State Languages in Russia’s Finno-Ugric Republics. Doctoral dissertation. University of Helsinki.

Zamyatin_kansi

Zamyatin, Konstantin 2014: Deficiencies of Official Bilingualism in the Finno-Ugric Republics of Post-Soviet Russia: A Legal Perspective. Finnisch-Ugrische Forschungen 62, 399-447.

Zamyatin, Konstantin 2014: Nationalities Policy. Tüür, K. & Morozov, V. (eds) Politica 16: Russian Federation 2014: Short-term Prognosis. 62-65.

Zamyatin, Konstantin 2014: ‘Maintaining and Developing the Languages’: Participation in Decision-Making and Support for Language Revival in Russia’s Finno-Ugric Republics. Finnisch-ugrische Mitteilungen 38, 193-253.

 

2013

Jalava, Lotta 2013: SIPERIAAN! Matias Aleksanteri Castrén Siperiassa -näyttely: Ääni- ja kuvamaailma Kulttuurien museon ja Helsingin yliopistomuseon tuottamaan näyttelyyn. Helsingin Yliopistomuseo.

Jalava, Lotta 2013: “Adjectives” in Tundra Nenets: Properties of Property Words. Journal de la Société Finno-Ougrienne 94, 37-67.

Kuzmin, Denis 2013: Lappalaisten asutukset karjalaisten naapureina (osa 2). Karjalan heimo 11-12, 164-169.

Kuzmin, Denis 2013: Saamelainen asutus Karjalassa. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 94, 69-123.

Kuzmin, Denis 2013 :Vienan saamelaisasutuksesta (osa 1). Karjalan heimo 9-10, 132-135.

Hyytiäinen, T., Jalava, L., Saarikivi, J. & E. Sandman (eds) 2013: Ex Oriente Lumina: Historiae variae multiethnicae. Jyväskylä: Finnish Oriental Society.

Hyytiäinen_kansi

Partanen, Niko 2013: Kahden suomalais-ugrilaisen yhteisön kielenvaihdon vertailevaa tarkastelua : Tuuksa Karjalassa ja Koigort Komissa. Master’s thesis. University of Helsinki.

Saarikivi, J., Protassova, E., Pasanen, A., Kuznecova, R. A., Artjushkina, Z., Ostapova, Z. & N. Antonova 2013: Структура экспериментальной oбразовательной технологии “языковое гнездо”. Педагогический родник : информационный научно-методический журнал$cучредитель: ИПК и ПРО УР. 70 (1), 35-48.

Saarikivi, Janne 2013: К вопросу о необходимости и способах возрождения финно-угорских языков России. Педагогический родник : информационный научно-методический журнал$cучредитель: ИПК и ПРО УР 70 (1), 22-26.

Zamyatin, Konstantin 2013: Finno-Ugric Republics and Their State Languages: Balancing Powers in Constitutional Order. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 94, 337-381.

Zamyatin, Konstantin 2013: Nationalities Policy in Russia. Tüür, K. & Morozov, V. (eds). Politica: Russian Federation 2013: Short-term Prognosis 14, 57-60.

Zamyatin, Konstantin 2013: Official Status As a Tool of Language Revival? A Study of the Languages Laws in Russia’s Finno-Ugric Republics. Journal of ethnology and folkloristics 7 (1), 125-153.

Zamyatin, Konstantin 2013: Sovereignisation and State Languages: Early Formation of Language Policy of Russia’s Finno-Ugric Republics in the Conditions of the USSR Disintegration. Finnisch-ugrische Mitteilungen 36, 123-165.

 

2012

 

Jalava, L., Saarikivi, J., Sandman, E. & T. Hyytiäinen (eds) 2012: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 264: Per Urales ad Orientem: Iter polyphonicum multilingue. Finno-Ugrian Society.

Orientem

Kuzmin, Denis 2012: Savolaisten osuus Venäjän Karjalan asuttamisessa paikannimitietojen valossa. Historiallinen Aikakauskirja 3, 305-319.

Saarikivi, Janne 2012: Introduction to the Special Issue: Political and Economic Obstacles of Minority Language Maintenance. Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 1, 1-16.

Saarikivi, J. & C. Damm (eds) 2012: Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond: Papers from the conference held in Tromsø, Norway, October 13–16 2009. Helsinki: Finno-Ugrian Society.

Networks

Saarikivi, J. & C. Damm 2012: Introduction. In Saarikivi, J. & C. Damm (eds) 2012: Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond: Papers from the conference held in Tromsø, Norway, October 13–16 2009. Helsinki: Finno-Ugrian Society, 7-13.

Saarikivi, S & M. Lavento 2012: Linguistics and Archaeology: A Critical View of an Interdisciplinary Approach with Reference to the Prehistory of Northern Scandinavia. In Saarikivi, J. & C. Damm (eds) Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond: Papers from the conference held in Tromsø, Norway, October 13–16 2009. Helsinki: Finno-Ugrian Society, 177-217.

Saarikivi, J. and H. F. Marten 2012: Introduction to the Special Issue: Political and Economic Obstacles of Minority Language MaintenanceJournal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 11 (1), 1–16.

jemie

Zamyatin, Konstantin 2012: Nationalities Policy in Russia. In: Tüür, Karmo & Viacheslav Morozov (eds.) Russian Federation 2012: Short-term Prognosis. Tartu University Press. 62-66.

Zamyatin, Konstantin 2012: The Education Reform in Russia and Its Impact on Teaching of the Minority Languages: an Effect of Nation-Building?. Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 11 (1),  17-47.

jemie

Zamyatin, Konstantin 2012: From Language Revival to Language Removal? The Teaching of Titular Languages in the National Republics of PostSoviet RussiaJournal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 11 (2), 75-102.

jemie

Замятин – Пасанен – Саарикив и 2012: Как и зачем сохранять языки народов России? [Zamyatin – Pasanen – Saarikivi 2012: Kak i zachem sohranjat jazyki narodov Rossii?]

Download pdf here. Copies of the printed book available at the unit of Finno-Ugric languages, University of Helsinki. (Orders: contact the project members.)

Kak i zachem

 

2011

Saarikivi, Janne 2011: Современное положение карельского и вепсского языков: Данные социолингвистических полевых исследовании. Материалы международного семинара Сохранение и развитие карельского и финского языков в условиях глобализации. Petrozavodsk: Council of Europe. 38-43.

Tanczos, Outi 2011: Identity Construction in an Udmurt Daily Newspaper. In Grünthal, R. & M. Kovács (eds) The ethnic and linguistic context of identity: Finno-Ugric minorities. 321-340.

 

 

Recent Posts