Publications

List of publications

1. Articles in refereed Finnish scientific journals

”Liian hyvin kasvatettu kansa? Toisen tasavallan totuudet ja kansalaismielipide suomalaisessa Nato-keskustelussa” “A People too well Educated? Truths of the second republic and public opinion in the Finnish NATO debate”.] Ulkopolitiikka [Foreign policy] 4/2002.

Ongelmaoppilaan sovinnonteko? Kreikkalaisen EU-politiikan näkymiä [Reconciliation of the problem child? Prospects of the Greek EU-policies] Ulkopolitiikka 1/2002 (incl. English abstract)

Varovainen sadonkorjuu Makedoniassa. Naton aseidenkeruuoperaatio ja 1990-luvun opetukset Balkanilla [Cautious harvest in Macedonia. A view on Nato´s lessons learned in the Balkans during the 1990´s] Ulkopolitiikka 4/2001 (incl. English abstract)

2. Articles in refereed international scientific edited volumes and in scientific conference proceedings

“Finnland” in W. Weidenfelfeld & W. Wessels (Hrg.) Jahrbuch der Europäischen Integration 2001/2002. Institut für Europäische Politik, Berlin 2002.

3. Articles in refereed Finnish scientific edited volumes and in scientific conference proceedings

”Kommentti suomalaisuuden muuttuvista kuvista muistamisen politiikan ja kansallisten traditioiden valossa” [Shifting images of ’Finnishness’ in the crosslight of memory politics and national traditions] In: Sinkko Risto (toim.) Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa National Defence Academy, Publications Series 2, No. 14, 2005.

“Kansallinen etu ja suomalaisuuden perusarvot: toisen tasavallan poliittisen kulttuurin piirteitä” [Conceptions of ‘national interest’ and Finnish small state ‘ideology’: features of political culture in the Second Republic] In: Valenius Johanna (ed.) Ajankohta 2004. Poliittisen historian vuosikirja. [Point in Time. The Yearbook of Political history 2004] Turku and Helsinki: University of Turku and of Helsinki, 2004.

“A People too well Educated. Truths of the second republic and public opinion in the Finnish NATO debate”. In: Vaahtoranta, Tapani, Ahosniemi, Arno and Väyrynen Mikko (eds.) The Yearbook of Finnish Foreign Policy 2003. Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs, 2003

4. Articles in other refereed scientific journals

“Sicherheit im Wandel. Sicherheitspolitischer Stand und die Zukunftserwartungen im Ostseeraum aus finnischer Sicht”, Österreichische Militärische Zeitschrift 2/2001.

5. Edited and co-edited pieces

Pohjola Teresa & Rainio Johanna (eds.) (2002) The New North of Europe. Policy Memos. Programme on the Northern Dimension of the CFSP, Final Conference, Helsinki 8 October, 2002. Berlin: Institut für Europäische Politik, Helsinki: The Finnish Institute of International Affairs 2002.

Edition of Appendices and other edition assisting tasks for: Forsberg Tuomas (2002) Nato-kirja [Nato-book]. Helsinki: Ajatus Kirjat.

6. Unpublished research texts and internet publications

(…under construction! please see www.smallcons.nl]

7. Recent conference papers

(…under construction)

Leave a Reply