Archive

Autumn term 2007

POLITIIKKA JA YHTEISKUNTA SAKSASSA JA ITÄVALLASSA

(yhdessä VTT Kimmo Elon kanssa) 1.11. 2007 – 7.12. 2007 korvaavuudet yms. ks. http://www.helsinki.fi/hum/renvall/eka/teaching/2007-08/sam07autumn.html

ITÄVALTAA KOSKEVIEN KURSSITÖIDEN OHJEET

Tämän tekstin alta löydät valikoiman artikkeleita, jotka eri näkökulmista käsittelevät samoja perusteemoja, joita myös luennoilla avataan: historiaa, politiikan ja yhteiskunnan perusrakenteita, kansallisen identiteetin ja menneisyyden hallinnan kysymyksiä, suhdetta Eurooppaan ja eurooppalaisuuteen sekä monikansalliseen perintöön ja nykypäivään.

Kurssitehtävää varten ei ole valmiita otsikoita. Ideana on, että muotoilet mielekkään tekstikokonaisuuden itse valitsemiesi artikkeiden pohjalta.Hyväksyttävän osasuorituksen kannalta olennaista on, että osoitat ymmärtäneesi lukemasi ja pystyt muotoilemaan tältä pohjalta tekstin, joka toimii itsenäisenä kokonaisuutena. Referaatti ei ole itsenäinen kokonaisuus. Tärkeätä on liittää lukemasi osaksi omia pohdintoja ja luennoilla oppimaasi. Voit heijastaa lukemaasi myös omiin ennakkokäsityksiisi sekä mikset myös suhteessa siihen, mitä kurssilla Saksan tapauksesta olet oppinut.

Artikkelit ovat kopioitavissa Renvall-instituutin toimistossa osoitteessa: Unioninkatu 38 A, huone A124.

Valmiit kurssitehtävät palautetaan Renvall-instituutin toimistoon Suppeat tehtävät viimeistään 18.12 2007 Laajat tehtävät viimeistään 8.1 2008

SUPPEA TEHTÄVÄ (3-4 sivua // 3 op osasuoritus)

Valitse artikkeleista yksi tai kaksi tekstiä. Kohdat 2 ja 5 muodostavat yhden kokonaisuuden, koska osa teksteistä on hyvin lyhyitä. Ajattele, että kirjoitat lyhyen lehtiartikkelin teemasta, jota valitsemasi tekstit käsittelevät.Muista osoittaa tekstissä mitä materiaalia olet käyttänyt.

LAAJEMPI TEHTÄVÄ (8-10 sivua // 5 op osasuoritus)

Valitse kolme tai neljä artikkelia. Kohdat 2 ja 5 muodostavat yhden kokonaisuuden, koska osa teksteistä on hyvin lyhyitä.

Laajemmassa esseessä haasteena on keksiä valitsemiasi tekstejä yhdistävä näkökulma, jonka puitteissa saat muodostettua oman itsenäisen tekstisi. Muista merkitä tekstiisi aina kun lainaat tai viittaat lähdemateriaaliisi. Lisää loppuun luettelo, josta ilmenee käyttämäsi lähdemateriaali. Mikäli sinulla on mielessä erityinen teema, josta haluaisit tehtäväsi kirjoittaa, ota minuun yhteyttä luennon yhteydessä tai s-postilla.

ARTIKKELIT:

1) Barbour Stephen (2002) “Germany, Austria, Switzerland, Luxembourg: The Total Conincidence of Nations and Speech Communities?” Barbour S. & Carmichael C. (toim.) Language and Nationalism in Europe Oxford: Oxford University Press, ss. 151-167

2) Betz H-G (2002) ”Haider’s revolution or the Future Has Just Begun”, teoksessa: Bischof G., Pelinka A. & Gehler M. (toim.) Austria in the European Union, New Brunswick (U.S.A) & London (U.K.): Transaction Publishers, ss. 118-143 JA täydennyksenä edelliseen: Pelinka A. (2005) ”Austria puts out its Firebrand” Foreign Policy Issue 149, July/August 2005, pp. 80-82

3) Gehler M. (2002) ”’Preventive Hammer Blow’ or Boomerang? The EU ’Sanction’ Measures againts Austria 2000” teoksessa: Bischof G., Pelinka A. & Gehler M. (toim.) Austria in the European Union, New Brunswick (U.S.A) & London (U.K.): Transaction Publishers, ss. 180-222

4) Heine S. (2005) ”Islam in Austria: between Integration Politics and Persisting Prejudices” Teoksessa: Bischof G., Pelinka A. & Denz H. (toim.) Religion in Austria, New Brunswick (U.S.A) & London (U.K.): Transaction Publishers, ss. 100-124

5) Judt T. (1996) ”Austria and the Ghost of the New Europe”, published in The New York Review of Books, 18.1. 1996, reprinted in: Bischof G., Pelinka A. & Thurner E. (1998) (toim.) Women in Austria, New Brunswick (U.S.A) & London (U.K.): Transaction Publishers, ss. 126-140 JA kaksi kommenttia edelliseen: Holzer G. (1998) ”Haider Business”, Ibid., ss. 141-157 Novotny T. (1998) ”Judt Business”, Ibis. ss. 158-163

6) Lamb-Faffelberger Margarete (2003) “Beyond ‘The Sound of Music’: The Quest for Cultural Identity in Modern Austria” The German Quarterly, Vol 76, No.3 (Summer 2003), pp. 289 – 299

7) Liebhart Karin (2001) “Transformation and Semantic Change of Austrian Neutrality: Its Origins, Development and Demise” Teoksessa Bischof G., Pelinka A. & Wodak R. (toim.) Neutrality in Austria, New Brunswick (U.S.A) & London (U.K.): Transaction Publishers

8) Plasser F. & Ulram P.A. (1999) ”Trends and Ruptures: Stability and Change in Austrian Voting Behavior 1986-1996” Teoksessa: Bischof G., Pelinka A. & Karlhofer F. (toim.) The Vranitzky Era in Austria, New Brunswick (U.S.A) & London (U.K.): Transaction Publishers, ss.31-55

 • ——————
 • ——————-

Autumn term 2006

Regions, nations and dynamics of cooperation: “the Nordic model” in societal and economic perspectives (3-6 cr)

COURSE ASSIGNMENTS (updated 11.1.07)

Please bring the course assignments as 2 paper copies to the office of political history. There is a separate box for them. The grades will be released by 31 January 2007.

The due dates are: 15 December for the lecture diaries and 10 January for the essays. Especially as to 5-6 credits options, you can submit the whole “package” of assignments in January but consult me first (as some of you already have)

Remember to mark on all papers 1) your name 2) your student number 3) study unit and the amount of credits you wish to obtain

In lecture diaries, no additional references other than the lectures are needed. In essays (also the “reflective essay” whether or not integrated into lecture diary), please use light footnoting that shows where you have derived direct citations and/or key ideas, interpretations. Add a list of bibliography in the end of the text indicating the footnoted articles. You may use other articles than those on the readings list but the same rules apply also here. Please use the 12 points’ font and the space lining 1.5.

The course works will be graded using the scale from 1 to 5. The emphasis is on the course assignments but also the lecture attendance and overall activity counts.

General info on course works

The course assignments consist of a lecture diary and an essay. These two texts can also be integrated into one text by focusing in more detail on those themes that you find interesting. In any case, the more detailed discussion should be based on the relevant articles (see the readings list). Especially as to the 3-5 pages “reflective essay” (3 cr) the integration strategy can be recommended. With longer essays it may be easier to compose two separate texts.

LECTURE DIARIES should pin down the main points of each commented lecture and reflect them against the overall themes of the course. Preferably, a lecture diary starts with a brief introduction (what was the course about etc.), followed by the commented lectures and, then, a conclusion (what did I learn about the themes of the course, what was especially interesting to me, what less etc.). The diaries should not just repeat the contents of a lecture (the ppt slides) but mediate a feeling for the reader that you have been listening and thinking about what you heard. Personal reflections on what you have learned previously, comparative remarks also to other than “Nordic” cases, questions and even critical remarks are welcome!

ESSAYS

For the essays select from the readings list

 • 2-3 texts for the 3 credits option (3-5 pages essay)
 • 4-5 texts for the 5 credits option (15 pages essay)
 • 5-6 texts for the 6 credits option (20 pages essay)

NOTE: the 6 credits’ option assignment consists of a lecture diary and one 20 pages’ essay (not an essay PLUS reflective essay as is mentioned on the opinto-opas page!)

Some suggestions for the essay titles

NOTE: these titles only provide points of departure. Please feel free to reformulate them or to make your own title – the main thing is that the title corresponds the contents of the essay.

 • The Nordic Model – myth or reality?
 • Nordic identity – myth or reality?
 • Regional, national and trans-national dimensions in the Nordic model
 • Dynamics of cooperation – the case of Nordic countries / region
 • ‘Nordic’ model of Capitalism?
 • ‘Nordic’ welfare states?
 • The Finnish model of Capitalism and the development of Nokia
 • Variations of the Nordic model : the Finnish case

LECTURE SLIDES

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

Lecture 5

Lecture 6 (lecture material in the course file)

Lecture 7

Lecture 8

Lecture 9

Lecture 10

Lecture 11

Readings list

Texts that are not accessible through NELLI-interface are available for copying in the course file (Nordic model) at the office of Political History, Snellmaninkatu 14 A, first floor, starting from 10 November 2006

1.ALAPURO R. 2004 “What is Western and What is Eastern in Finland?” in: Thesis Eleven vol. 77, no. 1, pp. 85-101, May 2004

 • links with lecture 4, in particular
 • accessible through Nelli-interface
 • please note that you can also use other articles in this volume if you like

2. BONNÉN Preben & Soested Michael 2003, “The Origin, Development and Perspectives of Nordic Co-operation in a New and Enlarged European Union” Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft issue 1/ 2003, pp. 19-32

 • copy of the article is in the course file

3. FELLMAN Susanna & Hjerppe Riitta 2004 “Increasing sales, competitive advantages and monopolisation attempts. Economic cooperation at company level between Finland and Sweden 1900-1938” In: Markets and Embeddedness. Essays in honour of Ulf Larsson, Gothenburg: University of Gothenburg

 • copy of the article is in the course file

4. GÖTZ Norbert 2003, “Norden: Structures that Do Not Make a Region”, European Review of History, vol. 10, issue 2

 • article is accessible in electronic form through Nelli-interface

5. HJERPPE R., Kokkinen A., Jalava J. & Hannikainen M. 2006, “Catching up in Europe: Finland’s convergence to Sweden and EU15 on GDP per capita” Conference paper, XIV International Economic History Congress, Helsinki, August 2006

6. HJERPPE R.& Larsson M 2006 “Growth and Profitsin Swedish and Finnish Big Business during the 20th Century” Conference paper, XIV International Economic History Congress, Helsinki, August 2006

7. KRANTZ Olle 2006, Small European Countries in Economic Internationalisation: An Economic Historical Perspective. Umeå Papers for Economic History No. 26, 2006

8. MOEN Eli & Lilja Kari 2005, “Change in Coordinated Market Economies: the Case of Nokia and Finland”, in: Morgan G., Whitley R. & Moen E. (eds.) Changing Capitalisms? Oxford: Oxford University Press

 • copy of the article is in the course file
 • links with lectures 9, 8

9. MOURITZEN Hans 1995 “The Nordic Model as a Foreign Policy Instrument: Its Rise and Fall” Journal of Peace Reserach, vol. 32, issue 1, pp. 9-21

 • available in electronic form through Nelli-interface

10. PETERSEN Klaus 2006, “Constructing Nordic Welfare? Nordic social political cooperation 1919 – 1955”, in: Niels Finn Christiansen et al. (eds.), Copenhagen: Tusculanum Press, 2006, pp.

 • links especially with the lectures 2, 5
 • copy of the article is in the course file

11. POLLARD Sidney 1997, “The Integration of European Business in the ‘Long’ Nineteenth Century”, in: Olsson Ulf (ed.) Business and European Integration since 1800. Regional, National and International Perspectives, Meddelanden från ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs Universitet 71, 1997, pp. 13-28.

 • links with the lectures 1, 3, 8 and 9
 • copy of the article is in the course file

12. SAPIR André 2005, Globalisation and the Reform of European Social Models, Background document for the presentation at ECOFIN Informal Meeting in Manchester, 9 September 2005

 • links with the lectures 8, 2
 • copy of the article is in the course file

13. SONNE Lasse 2006 “The Reponse of Nordic Co-operation to the Question of the first EEC/EC Enlargement 1961-73 with special reference to the NORDEK Negotiations in 1968-70” Conference paper, XIV International Economic History Congress, Helsinki, August 2006

14. STRÅTH Bo 2004 “Nordic Modernity: Origins, Trajectories and Prospects” in: Thesis Eleven, vol. 77, no. 1, pp. 5-23, May 2004

 • links with lectures 2, 4, 5, in particular
 • accessible through Nelli-interface
 • please note that you can also use other articles in this volume if you like

Back to weboodi:

http://www.valt.helsinki.fi/opas2006/yhis/Rainio+Wende06.2/

Spring term 2006

Politiikka ja yhteiskunta Saksassa ja Itävallassa (yhdessä VTT Kimmo Elon kanssa)

http://www.helsinki.fi/hum/renvall/eka/teaching/sampolyht.html

Väli-Eurooppa-ilmiö tarkastelun kohteena: pienvaltiot ja -alueet muutoksessa (yhdessä VTT Katalin Miklossyn kanssa)

http://www.valt.helsinki.fi/opas2005/yhis/Miklossy9.2/

Leave a Reply