Artistic Programme

The programme of “Moral Machines?” includes an artistic minifestival on Wednesday evening, 6 March 2019. The minifestival is held at Think Corner (Tiedekulma, Yliopistonkatu 4), 6–8 pm. During the evening, we will hear and see three performances by artists and groups that all address the relationship between human and machine, organic and synthetic, and analog and digital. The event is free of charge and open to the public. Read about the artists below. // “Moral Machines? Ethics and Politics of the Digital World” -konferenssin yhteydessä järjestetään taiteellinen iltaohjelma keskiviikkona 6.3. klo 18–20 Tiedekulman Stagella ensimmäisen konferenssipäivän päätteeksi. Illan aikana nähdään kolme esitystä, jotka käsittelevät erilaisia suhteita niin ihmisten ja koneiden kuin orgaanisen ja synteettisen sekä analogisen ja digitaalisen välillä. ltatapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Lisää tietoa taiteilijoista alla.

Think Corner’s fully accessible entrance is via the lift lobby at the corner of Yliopistonkatu and Fabianinkatu. // Tiedekulman esteetön sisäänkäynti on Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kulmassa sijaitsevassa hissiaulassa.

Join the Facebook event! // Osallistu Facebook-tapahtumaan!

Otso Huopaniemi

Performance artist Otso Huopaniemi graduated from the Theatre Academy Helsinki with his doctoral dissertation Algoritmiset adaptaatiot. His performance “Live Writing Receptacle” is a live receptor that absorbs words, thoughts, and associations in order to translate the pictures and audio from the first conference day into an improvised text. The audience is able to follow the genesis of the text in real-time via video projection. // Esitystaiteilija Otso Huopaniemi, joka on väitellyt Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta työllä Algoritmiset adaptaatiot, tuo Tiedekulman Stagelle “Live Writing Receptacle” -esityksen. Sienimäisesti sanoja, ajatuksia ja mielleyhtymiä itseensä imevä esitys toimii elävänä vastaanottimena, joka kääntää ensimmäisenä konferenssipäivänä näkemänsä, kuulemansa ja muuten aistimansa improvisoiduksi tekstiksi. Yleisö pääsee seuraamaan tekstin syntyä reaaliaikaisesti videoprojisoinnin välityksellä.

Riikka Talvitie

Composer Riikka Talvitie performs with clarinetist Fàtima Boix in the performance “Shrieking Nature – Due to machines, has humankind forgotten its ancient tacit knowledge?” in which the relationship to both machines and to nature is deconstructed. The performance addresses the ways in which the autonomic aesthetics of classical music conform to surrounding changes. The performance consists of a composition for an E-flat clarinet and live electronics as well as documentary audio and visual material. // Esityksessä “Shrieking Nature – Due to machines, has humankind forgotten its ancient tacit knowledge?” puretaan suhdetta niin koneisiin kuin luontoon, ja pohditaan miten taidemusiikin vaalima autonominen estetiikka mukautuu ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Lavalla ovat klarinetisti Fàtima Boix ja säveltäjä Riikka Talvitie. Esitys sisältää sävellyksen es-klarinetille ja live-elektroniikalle sekä dokumentaarista ääni- ja kuvamateriaalia.

black mödernism

Literary collective black mödernism’s self-directing “A to B Networking Collective” presents: “A:sta B:hen. / From A to B. Kaksiarvoinen moraaliesitelmä / Binary Moral Presentation.” The performance is in English and Finnish. black mödernism was founded in 2011 by writers Matti Kangaskoski, Tuomas Timonen and Eino Santanen. More information on their Facebook page. // Kirjallisuuskollektiivi black mödernismin itseohjautuva “A to B Networking Collective” esittää teoksen “A:sta B:hen. / From A to B. Kaksiarvoinen moraaliesitelmä / Binary Moral Presentation.” Esityksen kielet ovat englanti ja suomi. black mödernism on toiminut vuodesta 2011 ja siihen kuuluvat kirjailijat Matti Kangaskoski, Tuomas Timonen ja Eino Santanen. Lisätietoa Fabebook-sivulla.