Musiikintutkijoiden 22. valtakunnallinen symposium

March 10, 2018

Thank you.

The 22nd annual symposium for music scholars in Finland gathered a large number of scholars not only from Finland but from around the world. During the three days full of program, we had the privilege of hearing intellectually stimulating individual presentations, insightful panel discussions and fascinating musical performances. The organizing committee is particularly impressed by the vast range of different approaches to the theme of the symposium.

It is thanks to you everyone involved that we were able to have this fruitful gathering in snowy Helsinki. At this stage, it is our greatest pleasure to thank you all for participating. See you again in 2019!

10.3.2018

Kiitos.

22. musiikintutkijoiden valtakunnallinen sympsosium keräsi suuren joukon osallistujia ei vain Suomesta vaan kaikkialta maailmasta. Kolmen, ohjelmantäyteisen päivän  aikana pääsimme kuulemaan älyllisesti stimuloivia yksittäisiä esitelmiä, oivaltavia paneelikeskusteluja ja upeita musiikkiesityksiä. Järjestelytoimikunta on erityisen vaikuttunut osallistujien monipuolisista lähestymistavoista symposiumin teemaan.

Kiitos hedelmällisen kokoontumisen mahdollistamisesta kuuluu kaikille mukana olleille. Tässä kohtaa on suuri ilo kiittää kaikkia osallistumisesta. Nähdään jälleen 2019!

***

March 3, 2018

For last-minute registrations, please click here. We kindly request you to register ASAP.
Please also note that the symposium dinner has been cancelled due to low number of registrations. We will reimburse everyone who registered.

3.3.2018

Viime hetken rekisteröitymisiä varten pyydämme käyttämään tätä linkkiä. Pyydämme ystävällisesti rekisteröitymään mahdollisimman pian.
Symposiumillallinen on jouduttu perumaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Palautamme maksun kaikille jo ilmoittautuneille.

**

March 2, 2018
Thank you for your registrations! The most recent version of the program – with last-minute adjustments – has been updated on our page.

2.3.2018
Kiitos rekisteröitymisistänne! Ohjelman uusin versio viime hetken muutoksineen on nyt päivitetty nettisivulle.

***

23.1.2018
Olemme lähettäneet nyt tiedon kaikille symposiumiin hyväksytyille puhujille. Symposiumtoimikunta kiittää  lämpimästi laajasta mielenkiinnosta symposiumia kohtaan sekä kiinnostavasta ja monipuolisista esitelmätarjouksista. Rekisteröinti symposiumiin käynnistyy tammikuun lopussa. Nähdään Helsingissä maaliskuussa!

Januray 23, 2018
We have now informed everyone about their acceptance. The organizers warmly thank for the interest in the symposium and for the stimulating and diverse abstract submissions. Registration will begin at the end of January. We look forward to seeing you in Helsinki in March!

***

Musiikintutkijoiden 22. valtakunnallinen symposium järjestetään Helsingin yliopistossa 7.-9.3.2018. Tämänkertaisena teemana on ”Soveltava musiikintutkimus ja musiikintutkimuksen sovellettavuus”.

Soveltava etnomusikologia on jo pitkään pohtinut tapoja ulottaa musiikintutkimuksen vaikutus myös akateemisen maailman ulkopuolelle, esimerkiksi eri kulttuuriperinteiden säilyttämiseen tai musiikin toimintaan osana sosiaalisten ja poliittisten ongelmien ratkaisua. Nykyinen puhe tieteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tieteidenvälisyyden merkityksestä haastaa kuitenkin tutkijoita kaikilla musiikintutkimuksen osa-alueilla pohtimaan työnsä potentiaalista vaikutusalaa ja kytköksiä ympäröivään maailmaan.

Kutsumme kaikki musiikintutkijat Helsingissä pidettävään musiikintutkijoiden 22. valtakunnalliseen symposiumiin keskustelemaan soveltavaan musiikintutkimukseen ja musiikintutkimuksen sovellettavuuteen liittyvistä moninaisista ja ristiriitaisista näkökulmista.

Käsitellyt näkökulmat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin. Myös kaikki muut kuin näitä kysymyksiä käsittelevät aiheet ovat tervetulleita.

  • Millaisin eri strategioin musiikintutkijat voisivat vastata julkisuudessa ja tiedepolitiikassa laajalle levinneisiin vaatimuksiin tieteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta?
  • Millaisia tehtäviä ja vastuita musiikintutkimuksella voi olla suhteessa ajankohtaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja poliittisiin ilmiöihin sekä haasteisiin?
  • Voiko musiikintutkimus olla poikkitieteistä – tuleeko sen olla?
  • Onko ”sovellettavuus” paras käsite kuvaamaan ideoiden, lähestymistapojen ja vaikutusten liikkumista tieteenalojen tai tieteen ja muun todellisuuden välillä? Voisimmeko kehittää muita tai osuvampia tapoja luonnehtia, toteuttaa ja kyseenalaistaa näitä prosesseja?

Otamme nyt vastaan abstrakteja! Puheenvuoroiksi voi 15.1.2018 mennessä ehdottaa suullisia esitelmiä ja teemasessioita suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Teemasessiot (90 min) voivat koostua kolmesta yksittäisestä esitelmästä tai paneelikeskustelusta.

Opiskelijat voivat tarjota myös esimerkiksi graduun liittyvää posteria. Posterikävely järjestetään omana ohjelmanaan, ja tuolloin on mahdollista kertoa tutkimuksestaan ja saada symposiumin osallistujilta palautetta ja ideoita. Posteria varten ei tarvita erillisen abstraktin valmistelua – ilmoitus sähköpostitse riittää. Kannustamme lämpimästi kaikkia opiskelijoita esittelemään omaa tutkimustaan!

Toimita abstrakti (max 200 sanaa / esitelmä) liitetiedostona (pdf- tai word-tiedosto) sähköpostitse osoitteeseen: mtsymposium2018(at)helsinki.fi. Pyydämme myös teemasessioiden abstrakteja yhtenä tiedostona. Muista sisällyttää sähköposiosoitteesi – teemasessioissa kaikkien puhujien osoitteet – myös abstraktitiedostoon.

Ilmoitamme valinnoista tammikuun lopussa, jolloin aukeaa myös rekisteröityminen symposiumiin.

Symposiumin kutsuvieraat ovat:

PhD Barley Norton (Goldsmiths, University of London)
FT Taru Leppänen (Turun yliopisto)
PhD, prof. emeritus Philip Tagg
FT Liisa Ukkola-Vuoti

Symposiumin järjestää Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaine yhteistyössä Suomen Etnomusikologisen Seuran kanssa. Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on myöntänyt tukea tapahtuman järjestämiseen. Tapahtumaa tukevat osaltaan Suomen Musiikkitieteellinen Seura, Musiikkiarkisto ja Helsingin yliopiston musiikkiseura.

Järjestelytoimikunta:
akatemiatutkija Antti-Ville Kärjä (Musiikkiarkisto)
väitöskirjatutkija Lasse Lehtonen (Helsingin yliopisto)
yliopistonlehtori Esa Lilja (Helsingin yliopisto)
yliopistonlehtori Milla Tiainen (Helsingin yliopisto)
konferenssisihteeri Oili Paaskoski (Helsingin yliopisto)