CfP

Musiikintutkijoiden 22. valtakunnallinen symposium järjestetään Helsingin yliopistossa 7.-9.3.2018. Tämänkertaisena teemana on: ”Soveltava musiikintutkimus ja musiikintutkimuksen sovellettavuus”.

Soveltava etnomusikologia on jo pitkään pohtinut tapoja ulottaa musiikintutkimuksen vaikutus myös akateemisen maailman ulkopuolelle, esimerkiksi eri kulttuuriperinteiden säilyttämiseen tai musiikin toimintaan osana sosiaalisten ja poliittisten ongelmien ratkaisua. Nykyinen puhe tieteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tieteidenvälisyyden merkityksestä haastaa kuitenkin tutkijoita kaikilla musiikintutkimuksen osa-alueilla pohtimaan työnsä potentiaalista vaikutusalaa ja kytköksiä ympäröivään maailmaan.

Kutsumme kaikki musiikintutkijat Helsingissä pidettävään musiikintutkijoiden 22. valtakunnalliseen symposiumiin keskustelemaan soveltavaan musiikintutkimukseen ja musiikintutkimuksen sovellettavuuteen liittyvistä moninaisista ja ristiriitaisista näkökulmista.

Käsitellyt näkökulmat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin. Myös kaikki muut kuin näitä kysymyksiä käsittelevät aiheet ovat tervetulleita.

  • Millaisin eri strategioin musiikintutkijat voisivat vastata julkisuudessa ja tiedepolitiikassa laajalle levinneisiin vaatimuksiin tieteen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta?
  • Millaisia tehtäviä ja vastuita musiikintutkimuksella voi olla suhteessa ajankohtaisiin kulttuurisiin, sosiaalisiin, ympäristöllisiin ja poliittisiin ilmiöihin sekä haasteisiin?
  • Voiko musiikintutkimus olla poikkitieteistä – tuleeko sen olla?
  • Onko ”sovellettavuus” paras käsite kuvaamaan ideoiden, lähestymistapojen ja vaikutusten liikkumista tieteenalojen tai tieteen ja muun todellisuuden välillä? Voisimmeko kehittää muita tai osuvampia tapoja luonnehtia, toteuttaa ja kyseenalaistaa näitä prosesseja?

Otamme nyt vastaan abstrakteja! Puheenvuoroiksi voi 15.1.2018 mennessä ehdottaa suullisia esitelmiä ja teemasessioita suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Teemasessiot (90 min) voivat koostua kolmesta yksittäisestä esitelmästä tai paneelikeskustelusta.

Opiskelijat voivat tarjota myös esimerkiksi graduun liittyvää posteria. Posterikävely järjestetään omana ohjelmanaan, ja tuolloin on mahdollista kertoa tutkimuksestaan ja saada symposiumin osallistujilta palautetta ja ideoita. Posteria varten ei tarvita erillisen abstraktin valmistelua – ilmoitus sähköpostitse riittää. Kannustamme lämpimästi kaikkia opiskelijoita esittelemään omaa tutkimustaan!

Toimita abstrakti (max 200 sanaa / esitelmä) liitetiedostona (pdf- tai word-tiedosto) sähköpostitse osoitteeseen: mtsymposium2018(at)helsinki.fi. Pyydämme myös teemasessioiden abstrakteja yhtenä tiedostona. Muista sisällyttää sähköposiosoitteesi – teemasessioissa kaikkien puhujien osoitteet – myös abstraktitiedostoon.

Ilmoitamme valinnoista tammikuun lopussa, jolloin aukeaa myös rekisteröityminen symposiumiin.