MUSIC FOR ALL -TUTKIMUSSEMINAARIT 8.10.2015 Helsingin yliopistossa ja 6.11.2015 Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa

MUSIC FOR ALL -TUTKIMUSSEMINAARI 8.10.2015                                               KLO 15-20 Erityispedagogiikan yksikössä, Helsingin yliopistossa                  (Athena-rakennus, Siltavuorenpenger 3A)

15.00-15.15 Seminaarin avaus

15.15-16.00 Musiikkiterapeutti, tutkija Matthew Breaden (University of Western Sydney, Australia): “Facilitating Musical Engagement using Figurenotes: A Case Study from Australia” (videoyhteys)

16.00-16.45 Dosentti, FT Dora Psaltopoulou-Kamini (Aristotle University, Greece):   Music and special education: A path towards self-actualization” (videoyhteys)

16.45-17.15 Tauko

17.15-19.00 Sessio: Embodiment in Special Music Education, pj. dosentti, FT Elina Kontu (Helsingin yliopisto)

 • Tohtorikoulutettava, KM Katja Sutela (Oulun yliopisto):                               “Erityisnuoren toimijuuden kehittyminen musiikkiliikunnan opetuksessa”
 • Musiikkipedagogi, KK Taru Nygård (Helsingin yliopisto):                            “Kehollisuus, vuorovaikutus ja sosiaalisuus erityismusiikkikasvatuksen kontekstissa – pro gradu -suunnitelman esittelyä”
 • Musiikkipedagogi, FM Riikka Ahokas (Jyväskylän yliopisto):“Brain and body percussion”
 • Tohtorikoulutettava, KM Katja Sutela (Oulun yliopisto), musiikkipedagogi, FM Riikka Ahokas (Jyväskylän yliopisto), tohtorikoulutettava, KM Sanna Kivijärvi (Helsingin yliopisto), musiikkipedagogi, KK Taru Nygård (Helsingin yliopisto) & musiikkipedagogi, KK Anna Nuorsaari (Helsingin yliopisto):                                                        “Exploring Embodiment in Special Music Education: Theoretical considerations”

19.00- Music for All -tutkijaryhmän hankkeiden esittelyjä, keskustelua ja ohjausta opinnäytetöitä varten

Ilmoittautuminen Music for All -tutkimusseminaariin 8.10.2015: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50974/lomake.html

PAIKKA: Erityispedagogiikan yksikkö, Helsingin yliopisto. Athena-rakennus, Siltavuorenpenger 3A. Sali 261.

OSALLISTUMISMAKSU: Ilmainen.

LISÄTIEDOT: Sanna Kivijärvi / sanna.kivijarvi@helsinki.fi, p. 0503087889.

 

 

*************************************

MUSIC FOR ALL -TUTKIMUSSEMINAARI 6.11.2015  KLO 15-20                        Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa      

Huom. Muutokset esitelmien järjestyksessä mahdollisia

15.00-15.15 Seminaarin avaus: Resonaarin johtajat Markku Kaikkonen ja Kaarlo Uusitalo sekä Resonaari Group

15.15-17.15 Sessio 1: pj. tohtorikoulutettava, KM, EO Sanna Kivijärvi (Helsingin yliopisto)

 • 15.15-15.45 Music Education (Instrumental) BME, Nancy O’Neill (Westfield Community School; Algonquin, Illinois USA): “Prioritizing Inclusive Teaching as a Music Teacher in the United States” (videoyhteys)
 • 16.00-17.15 Associate professor, PhD Patrick Schmidt (University of Western Ontario, Canada) ja tohtorikoulutettava, MuM Tuulikki Laes (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): “Teacher activism in Resonaari” (Patrick Schmidt luennoi videoyhteyden välityksellä.)

17.15-17.45 Kahvi

17.45-18.30 Sessio 2: pj. dosentti, KT Minna Törmänen (Helsingin yliopisto)

 • FM Sophie Haapiainen (Helsingin yliopisto): “Parin kanssa paremmin – Resonaarin soittokaveritoiminta. Vertaisoppimisen ja vapaaehtoisuuden monet mahdollisuudet minäkuvan rakentajina.”
 • Musiikkipedagogi, KK, EO Anna Nuorsaari (Helsingin yliopisto): “Kuvionuotti-intervention vaikutukset esiopetusikäisten lasten lukivalmiustaitoihin ja matemaattisiin valmiuksiin.”

18.30-19.30 Sessio 3: pj. professori, FT Raija Pirttimaa (Jyväskylän yliopisto)

 • Tohtorikoulutettava, KM, EO Sanna Kivijärvi (Helsingin yliopisto): “Kansalaisuuden (citizenship) ja toimijuuden (agency) käsitteet erityismusiikkikasvatuksen tutkimuksessa.”
 • Tutkija, FT Katariina Hakala (Kehitysvammaliitto): “Tavallisia kansalaisia? Sarjakuvia kehitysvammaisten MeItse-järjestön toiminnasta itsemääräämisen, osallisuuden ja osallistumisen käsitteiden valossa.”
 • Musiikkipedagogi YAMK, EO, tohtorikoulutettava Sanna Ryökkynen (Helsingin yliopisto): “Minäpystyvyys tutkimuksen lähtökohtana ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.”

19.30-20.00 Yhteenvetoa ja tutkimuspäivän päätös. Pj. dosentti, FT Elina Kontu (Helsingin yliopisto)

Ilmoittautuminen Music for All -tutkimusseminaariin 6.11.2015: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/63236/lomake.html

PAIKKA: Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari
, Kulosaaren puistotie 26, 00570 Helsinki

Yhteydet ja sijainti: Kulosaaren metroasemalta n. 400 m. HSL:n bussit liikennöivät Resonaarin vierestä Itäväylää pitkin.

OSALLISTUMISMAKSU: Ilmainen.

LISÄTIEDOT: Sanna Kivijärvi / sanna.kivijarvi@helsinki.fi, p. 0503087889.

Huom. Muutokset aikataulussa mahdollisia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *