Yleistä

Naapuridialogien affektiiviset lähtökohdat -hankkeen lähtökohtana on tutkimukselliseen näyttöön perustuva käsitys ihmisten väliseen vuorovaikutukseen erottamattomasti kuuluvasta affektiivisuudesta, joka määrittää niin kielellistä kuin toiminnallista vuorovaikutusta. Hankkeessa tutkitaan erilaisista lähtökohdista tulevien ihmisten dialogia ja vuorovaikutusta tarkastelemalla heidän vuorovaikutuksessaan viriäviä affektiivisia prosesseja, kuten affektiivista synkroniaa, empatiaa sekä muita jaettuja tunteita, joille yhteenkuuluvuuden sekä yhteisen ryhmäidentifikaation kokemukset rakentuvat. Tutkimuksen kohde on uusi uraauurtava yhteisöllinen asumismuoto Helsingin Jätkäsaaressa. 

Tutkimuksen aineisto kerätään kahdesta harrasteryhmästä, lukupiiristä ja tanssiryhmästä, joita seurataan tallentaen videomateriaalia vuorovaikutuksesta ryhmien kaikissa tapaamisissa. Lisäksi toteutamme kokeellisen tutkimuksen vuorovaikutuksellisesta empatiasta. Tutkimusmateriaalia analysoidaan sosiologisen keskusteluanalyysin, kirjallisuustieteen ja taiteentutkimuksen menetelmin, sekä kokeellisin metodein, ja analyysin tulokset integroidaan filosofiseen tutkimukseen erilaisten jaettujen tunteiden eroista niiden kyvyssä tuottaa ja ylläpitää yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Hanke edistää monitieteistä empatiatutkimusta, ja sen avulla voidaan ymmärtää tunteiden ja taiteiden merkitystä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden syntymisessä.