Other Publications

Agustin, Lise Rolandsen (2007) “Demokrati i det transnationale rum : En diskussion af civilsamfundsaktørernes demokratiseringspotentiale i den europæiske kontekst”. Department of History, International and Social Studies, Aalborg University.

Agustin, Lise Rolandsen (2007) Igualdad y derechos : la construcción discursiva del género en los debates del Parlamento Europeo”. Interlingüística, 17 udg, Asociación de Jóvenes Lingüistas, Universidad de La Rioja / Interlingüística, Logroño, 895-904.

Byström, Mikael & Karin Kvist Geverts (2007) ”’Pockande judar’: Svensk flyktingdebatt 1942-1947”. SKMA nyhetsbrev, 4.

Christensen, Ann-Dorte & Tobiasen, Mette (2007) “Politiske identiteter og kønspolitiske holdninger i tre generationer”. FREIA – Center for Kønsforskning, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet. (FREIAs tekstserie; 64).

Fellman, Susanna (2007) Nya aspekter på företagsledarnas professionalisering. (Review on Tomas Matti’s doctoral thesis Professionella patriarker. Industriledarnas ideal och praktik, 1910–1945, written as opponent appointed by the faculty.) Historisk Tidskrift, 127 (3), 524–529 .

Grønlie, Tore, Øiestad, Ivar (2007) “Rettferdig alderdom? Landsorganisasjonenes innflytelse på utformingen av nytt pensjonssystem 2001-2005”. Bergen: Universitetet i Bergen.

Hannikainen, Matti (2007) “Työllisyys ja työttömyys”. In Haapala, Pertti & Raisa Maria  Toivo (eds) Suomen historian kartasto. Helsinki: Karttakeskus, 230-231.

Kettunen, Pauli (2007) Oikein käytetty loma. (Review on Anu-Hanna Anttila: Loma tehtaan varjossa. Teollisuustyöväestön loma- ja vapaa-ajan moraalisäätely Suomessa 1930-1960-luvuilla. SKS 2005). Historiallinen Aikakauskirja, No. 2, 251-254.

Kettunen, Pauli (2007) Kekkonen retorisena toimijana. (Review on Timo J. Tuikka: ‘Kekkosen konstit’. Urho Kekkosen historia- ja politiikkakäsitykset teoriasta käytäntöön 1933-1981. Jyväskylän yliopisto 2007). Historiallinen Aikakauskirja, No. 4, 518-520.

Kildal, Nanna: “Borgerlønn uten vilkår“. Bergens Tidende, 20 December 2007.

Lie, Merete: “Introduction to the theme. Social and cultural perspectives on reproductive technologies“. In Social and cultural perspectives on reproductive technologies. A bibliography. NTNU, Senter for kvinne- og kjønnsforskning Skriftserie 1/2007, Trondheim.

Lie, Merete & Silset Ytterland, Tora:Social and cultural perspectives on reproductive technologies. A bibliography”. NTNU, Senter for kvinne- og kjønnsforskning Skriftserie 1/2007, Trondheim.

Marjanen, Jani (2007) “Järjestö- ja kansalaistoiminta”. In Pertti Haapala & Raisa Maria Toivo (eds) Suomen historian kartasto. Helsinki: Karttakeskus.

Petersen, Klaus & Sørensen, Nils Arne (2007) ”Kommunister, Jan-bøger og drømmekøkkener. Hverdagsliv og amerikanisering under den kolde krig”, Historie.

Rosenbeck, Bente (2007) “Naturen tur-retur”. (Review on Stide Adrian: Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner. Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker. Linköping Studies in Arts and Science no. 370. Linköping universitet, Institutionen för Tema. Tema genus.) Webmagasinet FORUM 07-02.

Siim, Birte & Fiig, Christina (2007) Democratisation of Denmark – the Political Inclusion of Women. Department of History, International and Social Studies, Aalborg University, 1-22.

Suoranta, Anu (2007) Amerikan eilispäivän globaali tulevaisuus. Book review: Lichtenstein, Nelson (ed.) Wal-Mart. Yhteiskuntapolitiikka, 72 (1), 105–107.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *