Articles and Chapters in Books

2012

Ahlbäck, Anders, Jokinen, Arto, and Kinnarinen, Kirsi (2012) Näkymätön sukupuoli näkyväksi. [Making the invisible gender visible]. In Jokinen, Arto (ed.), Mieskysymys. Miesliike, ‑työ, ‑tutkimus ja tasa-arvopolitiikka. [The man question. The men’s movement, work with men, research on men and politics of gender equality.] Tampere: Tampere University Press, 171–185.

Blomberg, Helena, Kallio, Johanna, Kangas, Olli, Kroll, Christian, and Niemelä, Mikko (2012) Attitudes towards high risk groups. In Svallfors, Stefan (ed.) Contested Welfare States: Welfare Attitudes in Europe and Beyond. Standford: Standford University Press, 58–80.

Carlsson Wetterberg, Christina (2012) Kvinnosak blir feminism – en visionär pamplett? In Könspolitiska nyckeltexter I. Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839–1930. Göteborg: Makadam Förlag, 138–142.

Davidsson, Johan Bo, and Emmenegger, Patrick (2012) Insider-outsider dynamics and the reform of job security legislation. In Bonoli, Giuliano, and Natali, David (eds) The Politics of the New Welfare State. Oxford: Oxford University Press, 206–229.

Eichhorst, Werner, and Marx, Paul (2012) Whatever works: Dualisation and the service economy in Bismarckian welfare states. In Emmenegger, Patrick, Häusermann, Silja, Palier, Bruno, and Seeleib-Kaiser, Martin (eds) The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies. Oxford: Oxford University Press, 73–99.

Emmenegger, Patrick, and Klitgaard, Michael Baggesen (2012) Interessegrupperforklaringer på offentlig politik. In Jensen, Carsten, Green-Pedersen, Christoffer, and Nannestad, Peter (eds) Offentlig politik. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, 59–78.

Fellman, Susanna (2012) French influences in a Finnish company in an era of industrial break-through and modernisation: Société Michelin’s welfare program and G.A. Serlachius AB in the 1920s and 30s. In Codelier, Eric, Le Roux, Muriel, Garel, Gilles, David, Albert, and Briot, Eugénie (steering committee) Managerial Thought and Practice in France 19th–21st Centuries: Assessment and Future Prospects.

Götz, Norbert (2012) Schweden: Korporatismus und Netzwerkkultur. In Reutter, Werner (ed.) Verbände und Interessengruppen in den Ländern der Europäischen Union. Second revision and enlarged edition. Wiesbaden: Springer VS, 641–670.

Haikari, Janne (2012) Metsän muuttuva merkitys (1950–2000). In Roiko-Jokela, Heikki (ed.) Ihminen ja metsä – kohtaamisia arjen historiassa. Helsinki: Metsäkustannus, 207–371.

Harjula, Minna (2012) Köyhät ja kipeät: sosiaalinen kansalaisuus ja terveyspalveluiden saatavuus Suomessa 1900-luvulla. In Forssén, Katja, Roivainen, Irene, Ylinen, Satu, and Heinonen, Jari (eds) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Kuopio: UNIpress, 31–53.

Helander, Mika (2012) Johtajavetoisesti ja edustuksellisesti globaaliin aikaan. In Helander, Mika, and Nylund, Mats (eds) Palkka työstä: Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot. Helsinki: Into-kustannus, 225–248.

Helander, Mika, and Nylund, Mats (2012) Johdanto: Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot. In Helander, Mika, and Nylund, Mats (eds) Palkka työstä: Ay-liike ja edunvalvonnan uudet muodot. Helsinki: Into-kustannus, 5–14.

Hilson, Mary, Markkola, Pirjo and Östman, Ann-Catrin (2012) Introduction: Co-operatives and the social question. In Hilson, Mary, Markkola, Pirjo and Östman, Ann-Catrin (eds) Co-operatives and the Social Question.  The Co-Operative Movement in Northern and Eastern Europe (1880–1950). Cardiff: Welsh Academic Press, 1–24.

Kettunen, Pauli (2012) Hyvän kehän kerrokset ja rajat. In Alaja, Antti (ed.) Kriisikierteestä hyvän kehään. Helsinki: Kalevi Sorsa Foundation, 13–36.

Kettunen, Pauli (2012) Kansallinen toimijuus suomalaisessa politiikassa. In Paakkunainen, Kari (ed.) Suomalaisen politiikan murroksia ja muutoksia. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen julkaisuja 1. Helsinki: Helsingin yliopisto, 75–98.

Kettunen, Pauli (2012) Lopuksi. In Kettunen, Pauli, and Simola, Hannu (eds) Tiedon ja osaamisen Suomi: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 3. SKS:n toimituksia 1266:3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 480–484.

Kettunen, Pauli (2012) Työväki ja sen liike sosiaalidemokratian itseymmärryksessä. In Majander, Mikko, and Rentola, Kimmo (eds) Ei ihan teorian mukaan. Kollegakirja Tauno Saarelalle 28. helmikuuta 2012. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 67–84.

Kettunen, Pauli, and Simola, Hannu (2012) Johdanto. In Kettunen, Pauli, and Simola, Hannu (eds) Tiedon ja osaamisen Suomi: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 3. SKS:n toimituksia 1266:3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 13–21.

Kettunen, Pauli, Jalava, Marja, Simola, Hannu, and Varjo, Janne (2012) Tasa-arvon ihanteesta erinomaisuuden eetokseen: Koulutuspolitiikka hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. In Kettunen, Pauli, and Simola, Hannu (eds) Tiedon ja osaamisen Suomi: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 3. SKS:n toimituksia 1266:3. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 25–62.

Kildal, Nanna (2012) Fra arbeidsethos til insentiver og velferdskontrakter. In Stjernø, Steinar, and Øverbye, Einar (eds) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget, 177–187.

Kivimäki, Ville (2012) Three wars and their epitaphs: Introduction to the Finnish history and scholarship of World War II. In Kinnunen, Tiina, and Kivimäki, Ville (eds) Finland in World War II: History, Memory, Interpretations. Leiden & Boston: Brill, 1–46.

Kivimäki, Ville, and Tepora, Tuomas (2012) Meaningless death or regenerating sacrifice? Violence and social cohesion in wartime Finland. In Kinnunen, Tiina, and Kivimäki, Ville (eds) Finland in World War II: History, Memory, Interpretations. Leiden & Boston: Brill, 233–275.

Klitgaard, Michael Baggesen, and Emmenegger, Patrick (2012) Den historisk institutionelle forklaring på offentlig politik. In Jensen, Carsten, Green-Pedersen, Christoffer, and Nannestad, Peter (eds) Offentlig politik. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, 105–123.

Kotilainen, Sofia (2012) Suomalaiset henkilönnimikäytännöt sukupuolen sosiokulttuurisina symboleina. In Harjunen, Hannele, and Saresma, Tuija (eds) Sukupuoli nyt! Purkamisia ja neuvotteluja. Jyväskylä: Kampus Kustannus, 107–131.

Kristensen, Guro Korsnes (2012) Muslimer får mange barn. In Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme forlag & Manifest förlag, 166–171.

Kroll, Christian, Blomberg, Helena, and Kallio, Johanna (2012) Nordiska socialarbetares syn på fattiga och ökade krav på klienterna. In Swärd, Hans, and Engelmark, Lena (eds) Fattigdom utan gränser. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 335–364.

Kuhnle, Stein (2012) Globalization of the welfare state. In Anckar, Carsten, and Anckar, Dag (eds) Comparisons, Regimes, Elections. Festschrift for Lauri Karvonen. Turku: Åbo Akademi University Press, 31–42.

Kuhnle, Stein (2012) The Nordic and East Asian welfare models: On converging paths. In Nielsen, Ras Tind, and Helgesen, Geir (eds) Ideas, Society and Politics in Northeast Asia and Northern Europe. Worlds Apart, Learning From Each Other. Copenhagen: NIAS Press, 53–63.

Kurunmäki, Jussi, and Strang, Johan (2012) Nordic democracy as a model-building concept. In Nielsen, Ras Tind, and Helgesen, Geir (eds) Ideas, Society and Politics in Northeast Asia and Northern Europe. Worlds Apart, Learning From Each Other. Copenhagen: NIAS Press, 39–52.

Laurent, Helene (2012) War and the emerging social state: Social policy, public health and citizenship in wartime Finland. In Kinnunen, Tiina, and Kivimäki, Ville (eds) Finland in World War II: History, Memory, Interpretations. Leiden & Boston: Brill, 315–354.

Lundberg, Urban (2012) Pensionssystemet – en rättvis fördelning över livsloppet? In Andersson, Lars, and Öberg, Peter (eds) Jämlik ålderdom? I samtiden och framtiden. Stockholm: Liber, 64–89.

Lundqvist, Åsa (2012) The gender equal father? (Welfare) politics of masculinity in Sweden, 1960–2010. In Jeanes, Emma, and McDonald, Paula (eds) Men’s wage and family work. London: Routledge, 34–49.

Marjanen, Jani (2012) Between ‘public’ and ‘private’ economy: The Finnish economic society and the decline of economic patriotism, 1797–1833. In Stapelbroek, Koen, and Marjanen, Jani (eds) The Rise of Economic Societies in the Eighteenth Century: Patriotic Reform in Europe and North America. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 313–338.

Markkola, Pirjo (2012) Lina Snellman. In Mustakallio, Hannu (eds) Kirkollisia vaikuttajia Pyhästä Henrikistä nykypäivään. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 240–241.

Markkola, Pirjo (2012) Marriage counselling, family values and the Lutheran church of Finland in the 1950s. In Owetschkin, Dimitrij (ed.) Tradierungsprozesse im Wandel der Moderne Religion und Familie im Spannungsfeld von Konfessionalität und Pluralisierung. Bochum: Klartext Verlagsgesellschaft, 181–196.

Markkola, Pirjo (2012) Skattejägarhemman i Ikalis socken – soldater som aldrig hann bli soldater. In Kuvaja, Christer and Östman, Ann-Catrin (eds) Svärdet, ordet och pennan i det regionala och nordiska under tidigmodern tid. Turku: Historiska Samfundet i Åbo, 81–95.

Markkola, Pirjo (2012) Työläislapsen matka maailmaan. In Hytönen, Kirsi-Maria, Niskanen, Heli, and Saarimäki, Pasi (eds) Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 283–320.

Naumann, Ingela (2012) Childcare politics in the ‘new’ welfare state: Class, religion, and gender in the shaping of political agendas. In Bonoli, Giuliano, and Natali, David (eds) The Politics of the New Welfare State, Oxford: Oxford University Press, 158–181.

Nordberg, Camilla (2012) Localising global care work: A discourse on migrant care workers in the Nordic welfare regime. In Boucher, Gerry, Grindstedt, Annette, and Vicente, Trinidad L. (eds) Transnationalism in the Global City. Deusto: University of Deusto, 63–78.

de la Porte, Caroline (2012) Transfer og diffusion af ideer og policy: teorier, metoder og cases. In Jensen, Carsten, Green-Pedersen, Christoffer, and Nannestad, Peter (eds) Offentlig politik. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag, 189–208.

de la Porte, Caroline, and Jacobsson, Kerstin (2012)  Social investment or re-commodification? Assessing the employment policies of the EU member states. In Palier, Bruno, Palme, Joakim, and Morel, Nathalie (eds) Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges. Bristol: The Policy Press, 117–152.

Saaritsa, Sakari, and Hänninen, Kirsi (2012) Me maahanmuuttajat. In Saaritsa, Sakari, and Hänninen, Kirsi (eds) Työväki maahanmuuttajana. Väki voimakas 25. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 7–15.

Stapelbroek, Koen, and Marjanen, Jani (2012) Political economy, patriotism and the rise of societies. In Stapelbroek, Koen, and Marjanen, Jani (eds) The Rise of Economic Societies in the Eighteenth Century: Patriotic Reform in Europe and North America. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1–25.

Starke, Peter (2012) Welfare state. In Krieger, Joel (ed.) Oxford Companion to Comparative Politics, Oxford: Oxford University Press, 478–483.

Åmark, Klas (2012) The wage-earners’ paradise? A century of the Norwegian and Swedish welfare states. In Forsberg, Anna-Maria, Hallenberg, Mats, Husz, Orsi, and Nordin, Jonas (eds) Organizing History. Studies in Honour of Jan Glete, Lund: Nordic Academic Press, 339–355.

Östman, Ann-Catrin (2012) Buller och besvär – stormaktstidens bonde som aktör i tidig historieskrivning. In Kuvaja, Christer, and Östman, Ann-Catrin (eds) Svärdet, ordet och pennan – kring människa, makt och rum i nordisk historia. Turku: Historiska Samfundet i Åbo, 497–514.

Östman, Ann-Catrin (2012) Civilising and mobilising the peasantry: Co-operative organization and understandings of progress and gender c. 1899–1918. In Hilson, Mary, Markkola, Pirjo, and Östman, Ann-Catrin (eds) Co-operatives and the Social Question.  The Co-Operative Movement in Northern and Eastern Europe (1880–1950). Cardiff: Welsh Academic Press, 121–136.

Östman, Ann-Catrin (2012) Osuustoimintamies. Hedvig Gebhardin pienviljelijäin osuustoiminnallisesta sivistämisestä. In Lempiäinen, Kirsti, Leppänen, Taru, and Paasonen, Susanna (eds) Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa. Turku: Utukirjat, 40–57.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *