Maisterikampanja maaliviivalla

Paikoillanne? Valmistu – NYT! -maisterikampanja lähestyy loppuaan. Syksyn urakan päätteeksi kampanja juhlisti syksyn maistereita ja gradu-urakkansa loppuunsaattaneita kakkukahveilla torstaina 9.12.

Nykykielten laitoksen Paikoillanne? Valmistu ? NYT! -maisterikampanjan toimisto kiittää kaikkia kampanjaan osallistuneita opiskelijoita, ohjaajia ja muuta laitoksen väkeä. Kampanja on tuottanut mukavan määrän uusia maistereita ja antanut kokemusta hyvistä käytänteistä, joita toivottavasti voidaan jatkaa tulevaisuudessakin.

Kampanjan puitteissa on syksyn aikana järjestetty intensiiviohjauksen ja teemaluentojen lisäksi mm. viikonloppuseminaari ja graduntekijän vertaisryhmiä. Vielä työn alla on 31.12.2010 julkaistava gradusivusto https://blogs.helsinki.fi/valmistu-nyt/, johon kootaan laitoksen graduohjeistus ja muita vinkkejä graduntekoon.