Selvitys sijoittumisesta työelämään valmistunut

Marjo Kauppinen on laatinut selvityksen vuosina 1980–2010 valmistuneiden länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien sekä balttilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään. Selvitys ja tiivistelmä siitä ovat ladattavissa oppiaineiden työelämäblogista:

https://blogs.helsinki.fi/vls-vba-tyoelama/