Uusi teos muistuttaa meidän asuvan yhdessä Euroopan itäisimmistä maista

Professori Jouko Lindstedt ja VTT Jouni Järvinen ovat koonneet uuden ja ajantasaisen tietopaketin itäisen Euroopan maista. Itä-Eurooppa matkalla länteen (Gaudeamus 2011) esittelee 19 itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin maata.

Kirjassa tuodaan esille kunkin maan historiasta ja kulttuurista ne merkitykselliset seikat ja tapahtumat, jotka kuuluvat maan kansalaisten yleissivistykseen. Lisäksi teos tarjoaa perustiedot maiden kielistä ja kirjallisuudesta.

Esiteltävät maat sijaitsevat keskellä Eurooppaa, Itämereltä Välimerelle ja Mustallemerelle ulottuvalla vyöhykkeellä, joka jää lännen ja idän suurten valtioiden väliin. Alueen jännitteet ja suuret muutokset ovat väistämättä heijastuneet maiden historiaan ja kansojen elämään.

Kirjassa esiteltävät maat ovat Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Romania, Moldova, Slovenia, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo, Bulgaria, Makedonia ja Kreikka. Kirjoittajien mukaan Kreikkaa lukuun ottamatta maiden tärkein yhteinen nimittäjä on maantieteellisen sijainnin lisäksi sosialistinen lähimenneisyys.

Sosialismin romahdus ei ole koskettanut ainoastaan entisiä sosialistimaita, vaan se on vaikuttanut kaikkiin Euroopan maihin ja erityisesti Euroopan unioniin. Historiallisesti, kulttuurisesti tai poliittisesti yhtenäistä Itä-Eurooppaa ei olekaan muualla kuin ’länsieurooppalaisiksi’ julistautuneiden mielikuvissa, kirjoittajat katsovat.

– Kun ’Itä-Euroopasta’ vähitellen tulee pelkästään maantieteellinen termi, suomalaisten on ehkä helpompi huomata asuvansa itsekin yhdessä Euroopan itäisimmistä maista. Välillä on hyvä muistaa, että Joensuu on idempänä kuin Istanbul, Järvinen ja Lindstedt toteavat.

Nykykielten laitokselta teoksen kirjoittamiseen on osallistunut Länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien professori Jouko Lindstedtin lisäksi joukko oppiaineen opettajia ja tutkijoita.