Vuoden kielitieteellisessä gradussa tutkitaan viittomakieltä

Sanna Ala-Sippola. Kuva: Nykykielten laiotsSanna Ala-Sippolan yleisen kielitieteen tutkielma on palkittu Suomen kielitieteellisen yhdistyksen (SKY) vuoden 2013 gradupalkinnolla. Tunnustus myönnetään vuosittain erityisen ansiokkaalle kielitieteelliselle gradulle.

SKY:n mukaan Ala-Sippolan Agentin ilmaiseminen suomalaisella viittomakielellä tuotetussa asiatekstissä ansaitsi palkinnon useasta syystä.

Työtä kiitetään muun muassa tärkeistä tutkimuskysymyksistä ja uutta tietoa antavista tuloksista. Lisäksi Ala-Sippolan miellyttävästi ja havainnollisesti kirjoitettu tutkielma antaa viittomakieliin perehtymättömälle lukijalle paljon uutta tietoa.

Opiskellessaan suomalaista viittomakieltä 10 vuotta sitten Ala-Sippola olisi kaivannut kielestä enemmän tietoa. Hän aloitti rinnakkain tulkin opintojen kanssa yleisen kielitieteen opinnot, joista hän löysi välineitä kielen analysointiin.

– Suomalaisen viittomakielen kieliopista on hyvin vähän tutkimusta. Toivottavasti graduni paikkaa tätä aukkoa ja edistää alan tutkimusta, Ala-Sippola sanoo.

Palkinto myönnettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Palkinnon saajaksi ehdotettiin seitsemää korkeatasoista työtä.

Sanna Ala-Sippola pitää avoimen esitelmän laudaturin arvosanan saaneesta gradustaan  maanantaina 11.2. klo 15 Helsingin Tieteiden talossa, sali 404.