Laimute Balodelle liettualainen tiedepalkinto

Liettuan opetusministeriö on myöntänyt yliopistonlehtori, dosentti Laimute Balodelle palkinnon elämäntyöstä humanististen tieteiden parissa. Tiedepalkinnon saajiksi valittiin neljä ulkomailla työskentelevää liettualaista.

The Ministry of Education and Science of Lithuania has given an award to Docent and University Lecturer Laimute Balode for a life’s work in humanitarian sciences. The award was given to four Lithuanian scientists working abroad.

Vilnan yliopisto, kuvaaja Vitas Jadzgevičius. http://bit.ly/1EleVId

Vilnan yliopisto, kuvaaja Vitas Jadzgevičius. http://bit.ly/1EleVId

Palkinto on saanut näkyvyyttä liettualaisessa mediassa / More information in Lithuanian media: