Nykykielten oppimateriaalia saa ilmaiseksi verkosta

Nykykielten oppimateriaalia

Nykykielten laitoksen oppimateriaalia on verkkojulkaisusarja, joka sisältää opettajiemme laatimaa korkealaatuista oppimateriaalia kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen eri osa-alueilta.

Materiaali on tarkoitettu vapaaseen käyttöön opiskelijoille ja kaikille muille kielen- ja kirjallisuudentutkimuksesta kiinnostuneille.

Sarjan uusin osa on Englannin aika: elävän kielen kartoitusta. Sen takana ovat Terttu Nevalainen, Matti Rissanen ja Irma Taavitsainen englantilaisen filologian oppiaineesta.

Sarjan ensimmäinen osa oli kieliteknologian emeritusprofessorin Kimmo Koskenniemen Johdatus kieliteknologiaan, sen merkitykseen ja sovelluksiin. Oppikirja on syntynyt Koskennimen yli kymmenen vuoden ajan pitämien kieliteknologian johdantokurssien pohjalta.

Nykykielten laitoksen oppimateriaalia »