Sosiaalinen tuki edistää opintoja

Mietin välillä sitä, miksi opinnot silloin tällöin jäävät kesken. Syitä varmasti on monia. Sama koskee myös sitä, mikä edistää opintojen sujuvuutta. Asiat, joista nyt kirjoitan, ovat pääosin omakohtaisia pohdintojani.

Asun yksin. En ole täysin terve ja vammaton. Se tarkoittaa sitä, että jaksamiseni on koko ajan haastavassa tilanteessa. Minun on hoidettava monia asioita ja otettava muut huomioon. Toki minulla on ihan kunnolla opiskelukykyä, mutta se ei yksin riitä.

Sosiaalinen tuki on mielestäni avaintekijä. Tätä ei pidä sekoittaa sosiaalitukiin, joka on taloudellista tukea, jota myöskin tarvitaan. Sosiaalinen tuki on kaveruutta ja ystävyyttä. Toki jokaisella on tällaisen tuen antamiseen ja vastaanottamiseen henkilökohtaiset kykynsä ja resurssinsa. Vaikka suhtautuisikin myönteisesti yhteiseen ajanviettoon, on kaikilla varmasti omat kiireensä.

Sosiaalisen tuen merkitys on valtava. Välillä elämässä tulee aikamoisia vastatuulia ja niiden kohdatessa saatu ja koettu tuki vaikuttavat. Kuitenkin se, että tuetaan toista esimerkiksi auttamalla jollakin tavalla, on positiivista. Toisaalta on hyvä muistaa, että avuntarjous voi hajoittaa asian käsittelyä. Esimerkiksi näin voi käydä, jos ehdottaa tehtävään teoriaa, joka ei ollenkaan avaudu tehtävän tekijälle. Toisaalta esimerkiksi ehdotus yhdessä tekemisestä voi auttaa. Ainakin itse koen tehtävän tekemisen motivoivammaksi, kun sitä saa tehdä yhdessä ja mukavassa porukassa.

Aloin etsiä suomenkielisiä lähteitä sosiaaliseen tukeen liittyen ja vastaani tuli melko tuore Laura Sundströmin kasvatustieteellinen maisteritutkielma, jossa oli tutkittu Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden kuormittumista ja sosiaalista tukea. Laura Sundström tuo esiin sosiaalisesta tuesta kaksi tukea antavaa tahoa eli ohjaajan ja yliopistoyhteisön. Tämä pätee mielestäni hyvin avoimen yliopiston opintoihinkin, sillä opettajan ja yliopistoyhteisön antama tuki helpottavat opiskelua. Hän myös viittaa perheen ja ystävien antamaan sosiaaliseen tukeen, jota pidetään tärkeänä. Kyseinen maisteritutkielma on luettavissa ainakin Helsingin yliopiston kirjaston nettisivujen kautta.

Ensi kertaa avoimen yliopiston opintoihin lähteminen saattaa olla hankampaa, jos sosiaalista tukea ei tule. Esimerkiksi, jos perheessä ja kavereissa ei ole akateemista taustaa (eli yliopistokoulutusta), voi ymmärrys opiskelun vaatimuksista ja henkisestä vaativuudesta olla vähäistä. Näin ollen verkostoituminen opiskelijoiden kesken on tärkeämpää. Toki itsenäisissä opinnoissa se voi olla hyvin haastavaa. Silloin kannattaa pyytää hyvää kaveria mukaan. Kansanopistoissa onkin hyvä tehdä opintolinjan sisällä avoimen yliopiston opintoja, sillä niissä usein tutustuu samoja opintoja opiskeleviin ihmisiin.

On hyvä muistaa, että vuorovaikutteinen toiminta on reilua. Näin ollen kannattaa antaa tukea itsekin muille. Muutama mukava sana piristää päivää usein. Siispä haluan muistuttaa sinua siitä, että sinun kannattaa uskoa itseesi, rohkaista mieltäsi ja edetä tavoitteellisesti unelmiasi kohti. Vaikka et saisikaan juuri sitä, mitä haluat, voit osaamisen hankkia tavalla tai toisella ja päätyä unelmiasi vastaavanlaisiin tehtäviin hiukan eri tavalla kuin olit kuvitellut. Usein myös se elämänkokemus voi olla todella antoisa.

Marraskuisin terveisin,

Jukka