Ekumeenisia asiakirjoja

Kokoelmia

Ekumeeninen työkirja: Kirkkojen tekstejä 1973-1997. Toim. Risto Saarinen. Helsinki 1998.

Suuntana ykseys: valikoima ekumeenisia asiakirjoja 1910-1966. Toim. Seppo A. Teinonen. Helsinki 1967.

Suomen ekumeeninen neuvosto

Ekumenian hyvät tavat (2012)

Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö (2014)

Turvaa kirkosta – ohjeistus kirkkoturvan järjestämiseen (2019)

Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja

Euroopan kirkkojen konferenssi

Charta ecumenica (2001)

Euroopan kirkkojen konferenssin julkaisuja

Porvoon kirkkoyhteisö

Porvoon yhteinen julkilausuma (1992)

Kirkkojen maailmanneuvosto

Kirkko – yhteistä näkyä kohti (2013)

Kutsu dialogiin – uskontojen välinen ja kristittyjen keskinäinen vuoropuhelu (2015)

Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjoja

Faith and order -komission julkaisusarja