Tervetuloa

Tälle sivustolle kootaan tietoa Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opeista, niiden keskinäisistä oppineuvotteluista sekä kirkkojen ja yhteisöjen välisen yhteistoiminnan organisaatioista. Tarkoituksena on palvella suomalaista ekumeniikan harrastusta ja opetusta. Sivusto on vielä rakenteilla, ja ylläpitäjä ottaa vastaan ehdotuksia sisällön suhteen.

Lisää tietoja kristillisistä ja muista uskonnollisista yhteisöistä löytyy mm. Uskonnot Suomessa -hankkeen sivuilta sekä julkaisusta Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Tietoa ja keskustelua uskonnoista ja katsomuksista Suomessa tarjoaa Katsomukset.fi -verkkoportaali.

Ajankohtaista tietoa ekumeniasta tarjoaa Suomen ekumeeninen neuvosto.

Ajankohtaista tietoa uskontojen välisestä vuoropuhelusta Suomessa löytyy mm. USKOT-foorumin sivustolta.

Kirjallisuutta

Ekumeeninen työkirja: Kirkkojen tekstejä 1973-1997. Toim. Risto Saarinen. Helsinki 1998.

Ekumenian ajankohtaiskysymyksiä. Toim. Tomi Karttunen. Tampere 2021.

Mikko Heikka, Uskonnot kohtaavat: mahdolisuus parempaan maailmaan? Helsinki 2018.

Hyvät satamat: Suomen kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opinkäsityksiä. Toim. Kari M. Räntilä et al. Helsinki 1995 (2. korj. painos).

Kirkkotiedon kirja: Ekumeeninen johdatus kirkkojen oppiin ja elämään. Toim. Pekka Metso ja Esko Ryökäs. Helsinki 2005.

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. Toim. Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio ja Jussi Sohlberg. Helsinki 2017.

Risto Saarinen, Johdatus ekumeniikkaan. Helsinki 1994.

Suuntana ykseys: valikoima ekumeenisia asiakirjoja 1910-1966. Toim. Seppo A. Teinonen. Helsinki 1967.