Luterilais-katoliset neuvottelut

Suomalaiset luterilais-katoliset neuvottelut

Pohjoismaiset luterilais-katoliset neuvottelut

Kansainväliset luterilais-katoliset neuvottelut

Luterilais-vapaakirkolliset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Vapaakirkon väliset neuvottelut

  • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
  • Vesala 1983 (kirkkojen väliset suhteet, uusi elämä Kristuksessa)
  • Santala 1983 (ykseysmallit, Pyhä Henki, kirkot valtiossa)
  • Kauniainen 1984 (seurakunta, kaste, ehtoollinen, virka)
  • Kiponniemi 1984 (ihmiskäsitys)

Luterilais-helluntailais-vapaakirkolliset kolmikantaneuvottelut

 

Luterilais-metodistiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan väliset neuvottelut

Kirjallisuutta

Mikko Satama, Aspects of Arminian Soteriology in Methodist-Lutheran Ecumenical Dialogues in 20th and 21st Century (pro gradu -tutkielma).