Luterilais-vapaakirkolliset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Vapaakirkon väliset neuvottelut

  • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
  • Vesala 1983 (kirkkojen väliset suhteet, uusi elämä Kristuksessa)
  • Santala 1983 (ykseysmallit, Pyhä Henki, kirkot valtiossa)
  • Kauniainen 1984 (seurakunta, kaste, ehtoollinen, virka)
  • Kiponniemi 1984 (ihmiskäsitys)

Luterilais-helluntailais-vapaakirkolliset kolmikantaneuvottelut