Luterilais-katoliset neuvottelut

Suomalaiset luterilais-katoliset neuvottelut

Pohjoismaiset luterilais-katoliset neuvottelut

Kansainväliset luterilais-katoliset neuvottelut

Luterilais-vapaakirkolliset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Vapaakirkon väliset neuvottelut

 • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
 • Vesala 1983 (kirkkojen väliset suhteet, uusi elämä Kristuksessa)
 • Santala 1983 (ykseysmallit, Pyhä Henki, kirkot valtiossa)
 • Kauniainen 1984 (seurakunta, kaste, ehtoollinen, virka)
 • Kiponniemi 1984 (ihmiskäsitys)

Luterilais-helluntailais-vapaakirkolliset kolmikantaneuvottelut

 

Luterilais-baptistiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen Baptistikirkon sekä Finlands svenska baptistsamfundin neuvottelut:

 • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
 • Vaasa 1997 (opinkäsitykset, mm. kaste)
 • Ilkko 2000 (kristillinen usko, tulevaisuuden haasteet, yhteinen todistus, luterilaisten ja baptistien kuva toisistaan)
 • Tampere 2003 (uusi elämä Kristuksessa)
 • Jyväskylän mlk 2006 (pyhien yhteisö)
 • Österhankmo 2009 (yleinen pappeus, virka, kriisisielunhoito)
 • Jämsän Särkisaari 2012 (kirkon ja valtion suhde, vankilasielunhoito)
 • Vaajakoski 2015 (jumalanpalvelus, seurakunnan jäsenyys, vapaaehtoistyö)

Tietoa kansainvälisistä luterilais-baptistisista neuvotteluista:

Luterilais-metodistiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan väliset neuvottelut

Kirjallisuutta

Mikko Satama, Aspects of Arminian Soteriology in Methodist-Lutheran Ecumenical Dialogues in 20th and 21st Century (pro gradu -tutkielma).