Luterilais-katoliset neuvottelut

Suomalaiset luterilais-katoliset neuvottelut

Pohjoismaiset luterilais-katoliset neuvottelut

Kansainväliset luterilais-katoliset neuvottelut

Luterilais-baptistiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen Baptistikirkon sekä Finlands svenska baptistsamfundin neuvottelut:

 • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
 • Vaasa 1997 (opinkäsitykset, mm. kaste)
 • Ilkko 2000 (kristillinen usko, tulevaisuuden haasteet, yhteinen todistus, luterilaisten ja baptistien kuva toisistaan)
 • Tampere 2003 (uusi elämä Kristuksessa)
 • Jyväskylän mlk 2006 (pyhien yhteisö)
 • Österhankmo 2009 (yleinen pappeus, virka, kriisisielunhoito)
 • Jämsän Särkisaari 2012 (kirkon ja valtion suhde, vankilasielunhoito)
 • Vaajakoski 2015 (jumalanpalvelus, seurakunnan jäsenyys, vapaaehtoistyö)

Tietoa kansainvälisistä luterilais-baptistisista neuvotteluista:

Luterilais-helluntailaiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen helluntaiherätyksen neuvottelut sekä luterilais-helluntailais-vapaakirkolliset kolmikantaneuvottelut

 • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
 • Vesala 1987 (kirkkokuntien suhteet)
 • Hattula 1987 (Raamattu, usko)
 • Nurmes 1988 (kaste, uskontunnustus, vanhurskauttaminen, uusi elämä)
 • Bergvik 1988 (seurakunta, kirkko)
 • Vesala 1989 (kaksoisjäsenyys, avioliitto, hautaansiunaaminen, uskonnonopetus, kirkollisverotus)

Suomalainen luterilais-helluntailainen neuvottelukunta

Kansainväliset luterilais-helluntailaiset oppikeskustelut

Luterilais-metodistiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan väliset neuvottelut

Kirjallisuutta

Mikko Satama, Aspects of Arminian Soteriology in Methodist-Lutheran Ecumenical Dialogues in 20th and 21st Century (pro gradu -tutkielma).

Luterilais-ortodoksiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksikirkon väliset neuvottelut

 • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
 • Mikkeli 1989 (ekumeeniset kirkolliskokoukset, kirkko ja kansa)
 • Uusi Valamo 1990 (kanonit, avioliitto)
 • Järvenpää 1991 (kirkko, ihmiskäsitys)
 • Iisalmen evakkokeskus 1993 (uskonnonvapaus, inkarnaatio)
 • Puhjonranta Kouvola 1996 (yleinen pappeus, työ ja työttömyys)
 • Joensuu 1999 (Sakramentit ja pyhät toimitukset, toivo)
 • Oulu 2001 (kirkon ykseys, diakonia)
 • Joensuu 2007 (pyhitys, kilvoitus, väkivalta)
 • Sofia 2009 (uskontojen kohtaaminen, uskon kielet)
 • Sofia 2010 (Raamatun tulkinta, ekologisuus)
 • Järvenpää 2012 (Jumala-oppi, koti, kasvatus)
 • Oulu 2014 (kansankirkko)
 • Mikkeli 2016 (dialogin evaluaatio, jumalanpalvelus)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon väliset neuvottelut

 • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
 • Heta Hurskainen, Ecumenical Social Ethics as the World Changed: Socio-Ethical Discussion in the Ecumenical Dialogue between the Russian Orthodox Church and the Evangelical Lutheran Church of Finland 1970-2008. Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft 67. Helsinki: Luther-Agricola-Seura 2013.

Kansainväliset luterilais-ortodoksiset neuvottelut

 • Strasbourgin ekumeeninen instituutti
 • Risto Saarisen sivut
 • Ekumeeninen työkirja, 198-211
 • Risto Saarinen, Faith and holiness : Lutheran-Orthodox dialogue 1959-1994. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997.