Luterilais-baptistiset neuvottelut

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen Baptistikirkon sekä Finlands svenska baptistsamfundin neuvottelut:

  • Tietoa ja dokumentteja: http://sakasti.evl.fi/oppikeskustelut
  • Vaasa 1997 (opinkäsitykset, mm. kaste)
  • Ilkko 2000 (kristillinen usko, tulevaisuuden haasteet, yhteinen todistus, luterilaisten ja baptistien kuva toisistaan)
  • Tampere 2003 (uusi elämä Kristuksessa)
  • Jyväskylän mlk 2006 (pyhien yhteisö)
  • Österhankmo 2009 (yleinen pappeus, virka, kriisisielunhoito)
  • Jämsän Särkisaari 2012 (kirkon ja valtion suhde, vankilasielunhoito)
  • Vaajakoski 2015 (jumalanpalvelus, seurakunnan jäsenyys, vapaaehtoistyö)

Tietoa kansainvälisistä luterilais-baptistisista neuvotteluista: