HowULearn – opiskelijapalaute opiskelijan oppimisen ja opetuksen kehittämisen tukena

Auli Toom (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE), Anu Ritola (Opetuksen strategiset palvelut), Anna Parpala (Yliopistopedagogiikan keskus HYPE), Kari Tuononen (Opetuksen strategiset palvelut)
8.3.2017, 10:00 – 11:30, Sali/sal/lecture hall 7

Opiskelijapalaute kaikessa moninaisuudessaan on keskeinen yliopisto-opetuksen kehittämisen resurssi. Opiskelijapalautteen tärkein tehtävä on opiskelijan tarkoituksenmukaisen oppimisen sekä akateemiseksi asiantuntijaksi kasvamisen tukeminen. Monipuolinen, laadukas ja kattava opiskelijapalaute ja toimivat palauteprosessit antavat mahdollisuuden opetuksen laadun varmistamiseen. Laadukkaan opiskelijapalautteen saaminen edellyttää, että palautetta kerätään ajankohtaisilla tutkimusperustaisilla instrumenteilla, opiskelijan oppimisen ja opiskeluprosessin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla, autenttisissa tilanteissa, mielekkäissä opintojen vaiheissa ja systemaattisesti. Se edellyttää myös sitä, että opiskelija kokee hyötyvänsä palautteen antamisesta. On tärkeää että opiskelija saa konkreettisesti opiskeluaan tukevaa vastapalautetta ja saa tietoa siitä, miten opiskelijapalautetta hyödynnetään koulutusohjelmien ja opintojaksojen suunnittelussa. Helsingin yliopiston tutkimusperustainen HowULearn – opiskelijapalautejärjestelmää on rakennettu edellä mainitut näkökulmat huomioiden, ja sitä kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin sekä opiskelijoiden että opetuksen muuttuvia tarpeita.

Tässä sessiossa käsittelemme opiskelijapalautteen tavoitteita, tarkoitusta, haasteita ja mahdollisuuksia viimeaikaiseen tutkimukseen perustuen. Esittelemme myös HowULearn – opiskelijapalautejärjestelmää sekä sen kehittämisen ajankohtaisia suuntia. Session workshop – osuudessa keskitymme osallistujien kanssa ideoimaan HowULearn –palautejärjestelmän uusia ulottuvuuksia ja kehittelemään toiminnallisuuksia, joita uudet digitaaliset teknologiat ja oppimisanalytiikka voivat parhaimmillaan tarjota. Workshopin tuotoksia hyödynnetään HowULearn – järjestelmän ajankohtaisessa kehittämistyössä. Opiskelijat, tutkijat, opettajat ja opintohallinto – tervetuloa osallistumaan!