Hur svårt kan det vara? Att förnya undervisningen inom Stora hjulet

Monica Londen (Centret för universitetspedagogik HYPE), Jan-Erik Mansikka (Pedagogiska fakulteten), Åsa Mickwitz (Språkcentrum), Maria Salenius (Humanistiska fakulteten), Susanne Tiihonen (Tjänster för undervisning och studenter)
7.3.2017, 10:00 – 11:30 Sali/sal/lecture hall 15

Under sessionen diskuteras aktivt lärande, respons till studenterna och mångvetenskapligt undervisningssamarbete vid HU och hur dessa kan stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet inom Stora hjulet. Fokus ligger på samarbete över fakultetsgränserna och hur lärare vid HU utnyttjar både universitetspedagogisk forskning och sina undervisningserfarenheter för att tillsammans skapa s.k. best practises. Vi diskuterar också aktivt lärande och presenterar pedagogiska lösningar bl.a. på hur lärare inom olika discipliner främjar studenters djuplärande genom den respons hon eller han ger studenterna. Därtill lyfter vi fram det mångvetenskapliga universitetspedagogiska samarbetets betydelse för lärarnas utveckling som lärare. Presentationen baserar sig på antologin ”Hur svårt kan det vara” om hur lärare förnyar sin undervisning. Antologin är resultatet av deltagarnas arbeten för kursen Universitetspedagogik 5.