Osallistu blogipalvelun käyttäjäkyselyyn — Participate in the blog service user survey

Kartoitamme yliopiston blogipalvelussa julkaistavien sivustojen erilaisia käyttötarkoituksia käyttäjäkyselyllä. Kysely koostuu 9 monivalintakysymyksestä sekä näitä täydentävistä valinnaisista vapaamuotoisista kysymyksistä. Vastaaminen kestää arviolta n. 5-10 minuuttia. Kysely on suunnattu sivustojen ylläpitäjille. Mikäli ylläpidät useampaa kuin yhtä sivustoa pyydämme vastamaan kyselyyn kaikkien sivustojen osalta erikseen.

Suomenkieliseen kyselyyn


We are gathering information on the different uses of the University of Helsinki blog service with a user survey. The survey is intended for all administrators of one or more WordPress sites on the platform and is filled for each site separately. The survey consists of 9 multiple choice questions and a few optional free form text fields. Filling out the survey takes about 5 to 10 minutes.

Survey in English