Tausta ja tavoitteet

Seminaarin tavoitteet

Seminaarin tavoitteena on käsitellä kysymystä, onko osuustoiminta eräänä vaihtoehtoisena yritysmuotona pystynyt toteuttamaan tavoitteita, jotka toisten yritysmuotojen on hankala toteuttaa? Missä tilanteissa osuuskunnat ovat toimivampia tai sopivampia kuin esimerkiksi osakeyhtiöt? Missä olosuhteissa ne eivät ole sitä? Vastaako osuustoiminta maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin tulevaisuudessa? Mikä on Suomen mahdollinen lisäpanos maan vahvan osuustoimintaperinteen pohjalta?

Seminaarin tausta

YK:n kestävän kehityksen huippukokous (Rio+20) järjestettiin Rio de Janeirossa 20.–22.6.2012 on jatkoa kaksikymmentä vuotta sitten samassa kaupungissa järjestetylle YK:n ympäristöhuippukokoukselle ja kymmenen vuotta Johannesburgissa pidetylle kestävän kehityksen huippukokoukselle. Rio+20 huippukokouksen konferenssin pääteemana käsiteltiin vihreää taloutta suhteessa köyhyyden poistamiseen ja kestävän kehityksen kansainvälisen hallinnon tehostamista. Rio+20 konferenssi oli historiallinen osuustoimintaliikkeen kannalta, sillä eri valtioiden edustajat allekirjoittivat loppuasiakirjan, nimeltä ”Tällaisen tulevaisuuden me haluamme”. Loppuasiakirjaan sisällytettiin kolmessa kohdassa vahva vakuutus osuustoiminnan tärkeydestä kestävän kehityksen, maatalouden ja yhteiskunnallisen kehityksen edistäjänä samoin kuin köyhyyden vähentäjänä.

Taloustieteen laitoksella toimiva hanke ”Kestävän kehityksen työn kehittäminen ja valmistelu” on vastannut Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen jälkeen syntyneen eri suomalaisista yliopistoista koostuvan yhteisön nimeltään UniPID (University Partnership for International Development) työnjaon perusteella Helsingin yliopistolle annetusta tehtävästä, johon kuuluvat maatalous, maaseutu ja osuustoiminta.  Näiden tehtäväalueiden tavoitteena on edistää sekä toteuttaa kestävän kehityksen toimintasuunnitelman mukaista köyhyyden vähentämistä niin suhteellisessa kuin absoluuttisessa köyhässä ympäristössä sekä vertailevan tutkimuksen avulla etsiä keinoja ruoantuotannon lisäämiseksi ja ruokaturvan takaamiseksi ympäristöystävällisin kestävin keinoin. Taloustieteen laitoksella muutama vuosi sitten perustettu SARG ( Sustainable Agriculture and Rural Development Group), joka toimii prof. John Sumeliuksen johdolla on syventänyt alan erityisosaamista taloustieteen laitoksella.

Tämän hankkeen toisen osan tavoitteena oli kartoittaa kestävää kehitystä ja kehityskysymyksiä Helsingin yliopiston opetuksessa ja opinnoissa. Kartoituksessa ovat olleet mukana maatalous- metsätieteellisen tiedekunnan lisäksi matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Hankkeiden toiminta perustuu kumppanuuden rakentumiseen ja verkostoitumiseen eri tasoilla.

23.3.2007 Säätytalolla järjestetty seminaari yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön ja Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kanssa aiheesta ”Suomalaisen kumppanuustyön uudet mahdollisuudet kestävässä kehityksessä” antoi laajan näkymän taloustieteen laitoksen monipuolisesta osaamisesta ja valmiudesta kumppanuuden rakentamisessa.

YK:n kansainvälinen osuustoimintavuosi 2012 asetti tavoitteeksi edistää mm. osuustoiminnallisen yritysmuodon tunnettuuden lisäämistä maailmassa, nuorten  yhteyttä osuustoimintaan, osuustoiminnan koulutusta ja tutkimusta sekä osuustoiminnan kehittämisen edistämistä kehitysmaissa. Lisäksi  painotettiin osuustoiminnan roolia köyhyyden vähentämisessä, ruokaturvassa, työllisyyden kehittämisessä ja yhteiskuntien vahvistamisessa. Suomessa perustettu ulkoasianministeriön nimittämä YK:n kansainvälisen osuustoimintavuoden toimikunta on edistänyt em. tavoitteita järjestämällä erilaisia tilaisuuksia ja osallistumalla YK:n ja Afrikassa järjestettyihin tilaisuuksiin. Toimikunnan sihteerin tehtävä ja YK:n koordinointi on hoidettu taloustieteen laitoksella, joka on mahdollistanut taloustieteen laitoksen profiilin esille tuomisen laajemmalti.

Sekä YK:n että Kansainvälisen Osuustoimintaliiton (ICA) tarkoituksena on toteuttaa YK:n kansainväliselle osuustoimintavuodelle asetettuja tavoitteita tulevana vuosikymmenenä. Erityisesti halutaan ratkaista Afrikassa vallitsevia polttavia ongelmia osuustoiminnan avulla. Tähän tehtävään voi taloustieteen laitos osallistua kokemuksensa ja laitoksella toteutettujen esimerkillisten työtehtävien pohjalta.