E-Learning 2.0 ja oppimisympäristöjen kehitysnäkymät

Raimo Parikka

Internetin kehittymisen nykyvaihetta on viime syksystä alkaen kuvattu termillä Web 2.0. Aluksi se oli esillä vain suppeamman asianharrastajajoukon parissa, mutta tänä keväänä termi on esiintynyt aivan yleisesti myös päivälehdistössä. Yksinkertaisimmillaan sillä viitataan olemassa oleviin tai lähitulevaisuudessa syntyviin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *