Tenttiakvaario tenttimisen työkaluna – kokemuksia Viikin kampukselta

Sanna-Marja Heinimo

Tehokas opiskelija suorittaa keväällä useita kursseja, joiden lisäksi haluaisi tehdä yhden kirjatentin. Tiedekuntatenttipäivät sattuvat hankaliin ajankohtiin tenttiin valmistautumiseen nähden. Opiskelija huomaa yllätyksekseen, että tentti on mahdollista tenttiä tenttiakvaariossa, jolloin tenttimisajan voi päättää ja varata itse. Tenttipäivänä opiskelija suuntaa kohti tenttitilaa Viikissä, ilmoittautuu tenttiin tiedekirjaston lainaustiskillä. Tenttitilassa hän aloittaa tenttikysymyksiin vastaamisen, kun on kirjautunut koneelle ja avannut tentin. Kysymyksiin vastaaminen käy kätevästi koneella ja omia vastauksia on mukava tarkistaa ja parannella, kun ne ovat luettavia ja helposti muokattavia. Tentin tallennettuaan opiskelijasta tuntuu, että tällä tavalla hän haluaisi tehdä useamminkin tenttejä. Kun kesä on opintojen kannalta hiljaista aikaa, päättää opiskelija tarkistaa, löytyisikö akvaariosta muita tenttejä, joita voisi suorittaa kesän aikana.

Tenttiakvaarion taustaa

Edellä kuvattu kertomus on ote opiskelijan arjesta Viikissä. Tenttiakvaariojärjestelmä on ollut käytössä Viikin kampuksella vuodesta 2003 lähtien. Sitä ovat käyttäneet ennen kaikkea maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opettajat ja opiskelijat mutta myös biotieteellisen ja farmasian tiedekuntien väki. Tenttiakvaarion suurin hyöty opiskelijalle on siinä, että opiskelija voi päättää itse, milloin tenttii tentin. Opettajat taas ovat arvostaneet sitä, ettei yksittäisiä opiskelijoita varten tarvitse enää tehdä tenttjä, kun akvaarioon on perustanut tentin, johon on luonut tenttikysymyspankin. Opiskelijoiden vastauksia on miellyttävää lukea koneelta. Tenttivastaukset säilyvät järjestelmässä ja sieltä käsin ne on helppo tarkastaa.

Ensimmäinen yliopiston tenttiakvaariojärjestelmä oli teknisesti vaativat ja monimutkainen. Opettajalta kului aikaa järjestelmän käytön opetteluun, minkä vuoksi yliopistolle haluttiin kehittää oma, yksinkertaisempi järjestelmä. Vanha järjestelmä ei ollut aina myöskään luotettava. Vuoden 2005 aikana kehitettiin ohjelmistoyrityksen kanssa uusi järjestelmä, joka saatiin käyttöön vuoden 2006 helmikuussa. Opettajat ovat kiitelleet uutta järjestelmää aiempaa helpommaksi käyttää.

Tenttiakvaarion käyttätarkoitus

Tenttiakvaariosta kuullessaan opettajat kysyvät, millaisissa tenteissä tenttiakvaariota voi käyttää. Tenttiakvaariotentin ei tarvitse olla rakenteeltaan tietynlainen. Kun opiskelija avaa tentin, tulee koneelle esiin vastaustila, johon vastaus kirjoitetaan. Tietokoneella vastaaminen luonnollisesti edellyttää, että vastauksen voi kirjoittaa näppäimistöllä. Järjestelmän avulla tentitään sekä perinteisiä kirjatenttejä että luentokursseihin liittyviä tenttejä. Tenttiakvaariotilat saattaisivat ruuhkautua, jos yksittäisen opintojakson kaikki opiskelijat ohjattaisiin tekemään tentti akvaariossa. Hyväksi toimintatavaksi on osoittautunut käytäntö, jossa uusintatenttijät neuvotaan tenttimään akvaariossa. Kirjatenttejäkin opiskelijat ovat käyneet tenttimässä, mutta suurempikin määrä opiskelijoita voisi käyttää akvaariota tenttimiseen.

Tentin luominen akvaarioon

Ennen tentin luomista opettaja suunnittelee, millaisen tentin hän haluaa tehdä akvaarioon. Opettaja päättää tenttikysymysten määrän sekä miettii, millaisia teemoja tentittävään kokonaisuuteen sisältyy. Tenttiakvaariossa opettaja luo kutakin kysymystä kohden kysymysryhmän, josta arpoutuu opiskelijan vastattavaksi yksi tai useampi kysymys. Kysymysryhmän kysymykset ovat vaihtoehtoisia, samaa teemaa käsitteleviä kysymyksiä. Tällä pyritään siihen, että jokaiselle opiskelijalle arpoutuu vastattavaksi omanlaiset tenttikysymykset, vaikka kukin kysymys on opettajan ennakkoon päättämästä teema-alueesta. Tenttien tarkistaminen luonnollisesti muuttuu, kun yksittäiset opiskelijat tekevät tenttejä silloin tällöin. Tenttivastausten lukeminen koneelta on kuitenkin mukavaa opettajalle. Lisäksi hän voi kirjoittaa tenttiä tarkistaessa helposti opiskelijalle palautteen, joka lähtee automaattisesti opiskelijalle sähköpostitse, kun opettaja tallentaa tarkistetun tentin.

Jokaisesta tiedekunnasta löytyy tenttiakvaariopääkäyttäjä, joka aktivoi opettajalle tunnuksen tenttiakvaariossa. Tämän jälkeen opettaja voi luoda tentin akvaarioon. Kun tentti on valmis, asettaa opettaja tentin opiskelijan saataville, jolloin opiskelijat voivat alkaa ilmoittautua akvaariotenttiin. Opettaja saa tiedon akvaariotenttiin ilmoittautuneista opiskelijoista sähköpostiinsa, mutta myös tenttiakvaariosivuilta
löytyy kaikki tarvittava tieto opettajalle.

Opettajien kokemuksia

Miten tenttisi sopii tenttiakvaarioon?

Opettajien kokemusten selvittämiseksi akvaarioita käyttäneisiin opettajiin on oltu puhelimitse yhteydessä. Heitä on haastateltu ja kysytty, miten tentin tekeminen onnistui järjestelmään, miten sen tarkistaminen on onnistunut sekä mitä oppimisvaikutuksia opettajat ovat havainneet, kun on siirrytty käyttämään akvaariota. Opettajat ovat pääsääntöisesti kokeneet, että tentin laittaminen tenttiakvaarioon onnistuu hyvin ja käytäntö toimii. Tenttiminen on sujunut suuremmitta ongelmitta. Tentit tallentuvat järjestelmään ja ne voi helposti tarkistaa järjestelmästä käsin. Käyttöliittymä on helppo. Opettaja A kuvaa omia kokemuksiaan seuraavasti:

”Työvälineenä tenttiakvaario on hyvä, opettajalle tämä on hirveän mukava. Tenttikysymykset ja vastaukset on ihana saada päätteelle, vastauksia on kiva lukea koneelta. Huonoa on se, että vastauksia tippuu vähitellen, pelkään, että arviointi muuttuu epäkoherentiksi, kun korjaan vastauksia yksitellen. Tykkään korjata tenttejä printtaamalla ne akvaariosta ja lukemalla useamman samalla kertaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *