Articles

1. Strukturalismista kirjallisuudentutkimuksessa. Suomenkieliset tieto-sanomat 3/1969, 19-22.

2. Vielä kerran Solzhenitsyn. Suomenkieliset tieto-sanomat 4/1970, 14-19.

3. Andrei Belyin “Peterburg”. Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 27/1973, 101-115.

4. Esipuhe (& Natalia Baschmakoff). Neuvostolyriikkaa I. Helsinki 1975, 5-17.

5. Andrei Belyin “Peterburg”. Aatehistoriallinen tulkinta. Helsingin yliopiston Yleisen kirjallisuustieteen ja teatterintutkimuksen laitoksen monistesarja N:o 1. Helsinki 1976. 333s.

6. Esipuhe (& Natalia Bashmakoff). Neuvostolyriikkaa II. Helsinki 1977, 5-27.

7. Vaskiratsastaja -teema Andrei Belyin “Peterburg”-romaanissa. Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 25/1977, 119-130.

8. Venäläiset symbolistit ja Suomi. Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 30/1977, 124-137.

9. Dostojevskin vaikutus suomalaisessa kirjallisuudessa. (Arv. Eino Karhu, Dostojevski ja Suomen kirjallisuus) Kulttuurivihkot 2/1977, 82-86.

10. Esipuhe (& Natalia Baschmakoff). Neuvostolyriikkaa III. Helsinki 1978, 5-34.

11. Sosialistisen realismin peruskäsitteistä. Aspekt 2/1978, 45-55.

12. Neuvostokirjallisuus Suomessa. Kääntämisen ja tunnetuksitekemisen vaiheet. Neuvostoliittoinstituutin julkaisusarja B. Helsinki 1978, 179-193.

13. Novellin uusi kukoistus. (Esipuhe). Neuvostoproosaa 3. Porvoo 1979, 7-18.

14.  Kokonaiskuva Gorkista (Arv. Raoul Palmgren, Maksim Gorki). Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 32/1980, 216-222.

15. Mihail Bahtin – formalisti, anarkisti vai marxilainen? Tiede & Edistys 2/1980, 39-52.

16. Parodia ja todellisuus Andrei Belyin romaanissa “Peterburg”. Teoreettisia lähtökohtia tekstiin ja kontekstiin. Aspekt 2/1980, 88-97.

17. Essee elämänmuotona (Arv. Robert Musil, Mies vailla ominaisuuksia). Parnasso 7/1980, 487-490.

18. Uusmytologismi: näkökulma modernismiin. Venäläisen symbolismin mytologismin tarkastelua Z.G. Mintsin teorioiden pohjalta. Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 34/1982, 153-168.

19. Katoava kaupunki. Myytti Pietarin kaupungista venäläisessä kirjallisuudessa. Parnasso 4/1983, 231-241.

20. Matkalla. (Arv. Christer Kihlman, Puhtaita elämän unelmat). Parnasso 5/1983, 306-309.

21. Biografi som kontext i Andrej Belyjs “Peterburg”. Några teoretiska frågeställningar. Biografi og vaerk. Temanummer af Svantevit IX/1. Aarhus 1983, 109-115.

22. Belinskistä Lotmaniin. Venäläisen kirjallisuuskritiikin suuri linja. Taiteen monta tasoa. Tutkielmia estetiikan, kirjallisuus- ja teatteritieteen alalta. Prof. Maija Lehtosen juhlakirja. Helsinki 1983, 193-207.

23. Dostojevskin ihmiskuva. Kirjojen meri. Prof. Annamari Sarajaksen juhlakirja. Helsinki 1983, 150-156.

24. Esipuhe. Jevgeni Jevtušenko, Runoni. Jyväskylä 1984, 5-14.

25. Ideja sinteza v èsteticheskih vzgljadah Andreja Belogo. Studia Slavica Finlandensia. Tomus III. Helsinki 1986, 123-145.

26. Esipuhe (& Natalia Baschmakoff). Neuvostolyriikkaa IV. Helsinki 1986, 5-46.

27. Revoljucionnyj roman – roman o revoljucii. “Peterburg” Andreja Belogo. Aspekt 1/1987,  20-24.

28. Esipuhe. Daniil Harms, Sattumia. Juva 1988, 5-19.

29. Problematika komizma v “Peterburge” Andreja Belogo. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. Problemy istorii russkoj literatury načala XX veka. Pod red. L. Bjukling i P. Pesonena. Slavica Helsingiensia 6. Helsinki 1989, 163-194.

30. Tietävän silmän projektiot. (Arv. Natalia Baschmakoff, Slovo i obraz. O tvorčeskom myšlenii Velimira Hlebnikova). Kirjallisuudentutkijain Seuran Vuosikirja 42/1989, 267- 270.

31. Esipuhe. Igor Volgin, Dostojevskin viimeinen vuosi. Helsinki 1990, 10-18

32. Obraz Hrista v “Peterburge” Andreja Belogo. Literaturnyj process: vnutrennye zakony i vneshnie vozdejstvija. Trudy po russkoj i slavjanskoj filologii. Literaturovedenie. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia II. Pod red. P.S. Refjmana. Učenye zapiski Tartuskogo Gosudarstvennogo Universiteta, 897. Tartu 1990, 102-118.

33.  Teksty zhizni i teksty iskusstva v proze Andreja Bitova. Tezisy dokladov nauchnoj konferencii “A. Blok i russkij postsimvolizm”. Tartuskij universitet. Kafedra russkoj literatury. Tartu 1991, 90-96.

34. Dialogi ja tekstit. Bahtinin, Lotmanin ja Mintsin virikkeitä intertekstuaalisuuden tutkimiseen. Intertekstuaalisuus. Suuntia ja sovelluksia. Toim. Auli Viikari. Tietolipas 121. Tampere 1991, 31-58.

35. The Image of Europe in Russian Literature and Culture. History of European Ideas, Vol. 13, No 4. Great Britain 1991, 399-409.

36. Luonnon surullinen poikapuoli ja Saimaan rannan nymfi. Suomalaisen ja venäläisen kirjallisuuden kosketuskohtia. Suomi, suuriruhtinaanmaa. Helsinki (Tammi) 1991,107-143.

37. Semiotics of a city: The myth of St. Petersburg in Andrey Bely’s Peterburg. Semiotica, Vol. 87,3-4/1991, 349-368.

38. Andrej Bitov modernist ili postmodernist? Nemzetközi Szlaviszti­kai napok IV/1991, Szombathely 1993, 443-452.

39. Parodija v “Peterburge” Andreja Belogo. Solo, Moskva 1993, 81-86.

40. Bitov’s Text as text: The Petersburg Text as a Context in Andrey Bitov’s Prose. Literary  Tradition and Practice in Russian Culture. Papers from an International Conference on the Occasion of the sdeventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman. Russian Culture: Structure and Traditon. Ed. by Valentina Polukhina, Joe Andrew and Robert Reid. Studies in Slavic Literature and Poetics. Rodopi. Amsterdam-Atlanta 1993, 325-341.

41.  Omat ja vieraat venäläisessä kulttuurissa. Venäjä ja Suomi 2000-luvulla. Toim. Petri Kekäle. Maanpuolustuksen suunnittelukunta. Helsinki 1993, 81-86.

42.  Problematika rasskazchika v romane “Peterburg” Andreja Belogo i problemy samosoznanija v russkoj proze XX veka. Litteraria humanistas II. Genologicke studie. Brno 1993, 393-402.

43.  Russkij i/ili evropejskij kontekst v proze Andreja Bitova. Studia Rossica Posnaniensia XXV. Poznan 1993, 97-106.

44.  O finskoj slavistike. Novoje literaturnoe obozrenie 12. Moskva 1995, 226-237.

45.  Ruhtinaan kosketus (Dostoevski, Idiotti). Kirjojen kirja. Toim. Juhani Salokannel. Keuruu, 1995, 328-337.

46.  Aivojen leikki (Belyi, Peterburg). Kirjojen kirja. Toim. Juhani Salokannel. Keuruu 1995, 396-405.

47.  Intertekstual’nyj smeh v sovremennoj russkoj proze. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia IV. “Svoe” i “chuzhoe” v literature i kul’ture. Tartu 1995, 310-326.

48.  Kaikki on muuttunut eikä mikään. Venäläinen nykykirjallisuus. Suomen lähialueet 1. Tilastokeskus. Helsinki 1996, 46-48.

49.  Der traurige Stiefsohn der Natur und die Nymphe vom Saima-Strand. Einige Aspekte der russisch-finnischen Literaturkontakte 1809-1917. Georg Gimpl (Hrsg.), Mitteleuropa. Mitten in Europa. Der Gingko-Baum. Germanistisches Jahrbuch fur Nordeuropa. Helsinki 1996, 14-23.

50.  Modernizm – postmodernizm  = realizm ? Opyt predislovija. Modernizm i postmodernizm v russkoj literature i kul’ture. Studia Russica Helsingiensia & Tartuensia V. Slavica Helsingiensia 16. Pod red. P. Pesonena, Ju. Heinonena i G.V. Obatnina.  Helsinki 1996, 7-11.

51.  “Ananasta ahmi, hotkaise pyy. loppusi porvari lähestyy”. Syömisen ilot ja surut venäläisessä kirjallisuudessa. Synteesi 2. Helsinki 1997, 61-79.

52.  Pietarin kestävä myytti: Solkomon Volkov uskoo kaupunkiinsa. (Arv. Solomov Volkov, Pietari venäläinen kultturikaupunki). Ortodoksia, 46, Helsinki 1997, 154-157.

53.  St. Petersburg as a myth and a text in Russian culture and literature. Trends in Russian research on tourism: International Forum for Tourism Research N.o 3. Savonlinna 1998, 51-61.

54.  Obvinenie, kotorym ja gorzhus’. Vyshgorod 3/1998. Tallinn 1998, 185-189.

55.  Kirjailija on Venäjällä aina kirjailija – venäläisessä kulttuurilehdistössä on muuttunut kaikki eikä mikään. Nuori Voima 4/1998, 34-36.

56.  Kenelle nauratte? Tekstienvälinen huumori venäläisessä nykyproosassa. Aiesthesis ja Poiesis. Kirjoituksia estetiikasta ja kirjallisuudesta. Toim. Arto Haapala ja Jyrki Nummi. Helsinki 2000, 251-264.

57.  Imatrako koko Suomi? Venäläisten modernistien Imatra-tekstistä. Ymmärtämisen merkit. Samuuden ja toiseuden ikoneja suomalaisessa kulttuurissa. Toim. Eero Tarasti. Acta Semiotica Fennica VIII. Helsinki 2000, 308-318.

58.  (& Tomi Huttunen & Sanna Turoma) Modernism and Postmodernism. Means of Understanding 20th Century Russian Culture. Russia: More different than most. Ed. by Markku Kangaspuro. Kikimora Publications. Saarijärvi 2000, 29-44.

59.  Itä vai länsi? Venäläisen kulttuurin kohtalonkysymys. Vanhan kirjallisuuden vuosikirja 12-14. Toim. Ilpo Tiitinen ja Johanna Paajanen. Vammala 2000, 185-193.

60. Venäläisestä formalismista strukturalismiin ja semiotiikkaan. Mietteitä tradition vaikutuksesta ja elävyydestä. Pietarin formalistit. Toim. Matti Lukkarila & Tapio Riihimäki. Suomen Elokuva-arkisto. Helsinki 2000, 97-119.

61. Venäläisen kirjallisuuden tutkimus Suomessa. Lingvistiikan liepeillä vai kansainvälisellä tasolla? Rajatapauksia. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 53. Toim. Mika Hallila ja Tellervo Krogerus. SKS. Vaasa 2000, 114-124.

62.  Modernizm v russkom postmodernizme. Perelomnye periody v russkoj literature i kul’ture. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia VII. Slavica Helsingiensia 20. Pod red. P.Pesonen & Ju. Heinonena. Helsinki 2000 , 445-448.

63. Venäläisen kulttuurin tulevaisuus. Humanisti 4/2000, 22-23.

64. Venäläisestä formalismista strukturalismiin ja semiotiikkaan. Venäläinen
formalismi. Antologia
. Toim. Pekka Pesonen ja Timo Suni. Tietolipas 172.
SKS. Pieksämäki 2001, 321-339.

65. Modernizm v russkom postmodernizme. Literaturovedenie XXI veka. Teksty i konteksty russkoj literatury. O.M. Goncharova (otv. red.). Sankt-Peterburg – München 2001, 346-351 (the same as 62).

66. Moj god v kachestve chlena zhjuri russkoj premii “Buker-Smirnoff”. Zapiski ocherednogo varjaga. Glasgow 2002. http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/Epicentre/pesonenbuker.htm

67. (& Tomi Huttunen), Misunderstanding = Understanding the Third (in Russian Culture). Understanding/Misunderstanding. Contributions to the Study on the Hermeneutics of Signs. Ed. by Eero Tarasti. Acta Semiotica Fennica XVI. Helsinki: International Semiotics Institute at Imatra 2003, 491-501.

68. Vajoaako ikuinen kaupuni suomalaiseen suohon? Myytti Pietarin
kaupungista klassisessa venäläisessä kirjallisuudessa. Historiallinen
aikakauskirja 3/2003
, 387-399.

69. Alkusanat. Minun Pietarini. Toim. Elina Kahla ja Pekka Pesonen.
Pietari-Seura. Helsinki 2003, I-V.

70. Lähellä ja kaukana. Venäläisen kaunokirjallisuuden suomennosten
vaiheista. Nerontuotteita maailmalta. Näkökulmia suomennosten
historiaan.
Toim. Pirkko Lilius ja Henna Makkonen-Craig.
MonAKO.Helsingin yliopisto 2003, 70-98.

71. (&G.V. Obatnin). Tri imeni ili Spasibo vsem. Istorija i povestvovanie. Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X. Pod red. P.Pesonena i G.V. Obatnina. Novoe literaturnoe obozrenie: Moskva 2006, 5-11.

72. Oma ja vieras venäläisessä kulttuurissa. Opas venäläisyyteen. Toim. Timo Vihavainen. Otava: Helsinki 2006, 231-269.

73. Utopioista normeiksi: venäläisen kulttuurin kehityslinjoja klassimista postmodernismiin ja sen jälkihoitoon. Katse Venäjään: suomalaisen Venäjä-tutkimuksen antologia. Toim. Jouko Nikula. Aleksanteri-instituutti (Aleksanteri-sarja): Helsinki 2006, 11-30.

74. Shostakovitsh. Neuvostoliiton koko kuva (Näkökulma). Idäntutkimus 13. 2006, 40-41.

75. Kuin venäläisen elämän tietosanakirja. Pushkinin romaanissa on tunteiden ja kielen ylittämätöntä rikkautta. Pjotr Tshaikovski: Jevgeni Onegin. Suomen Kansallisooppera, käsiohjelma. Helsinki 2006, 18-20.

76. (&Marja Jänis). Neuvostokirjallisuutta-sarja. Suomennoskirjallisuuden historia 1. Toim. H.K. Riikonen & al. SKS: Helsinki 2007, 466-468.

77.  (&Marja Jänis). Venäläinen kirjallisuus. Suomennoskirjallisuuden historia II. Toim. H.K. Riikonen & al. SKS:Helsinki 2007, 189-205.

78. Does Imatra Represent All of Finland? On the Imatra text of Russian Modernism. A Sounding of Signs. Modalities and Moments in Music, Culture and Philosophy. Essays in Honor of  Eero Tarasti on his 60th Anniversary. Acta Semiotica Fennica XXX. Ed by. Robert S. Hatten & al. ISI: Imatra 2008, 190-203.

79. Sovetskaja literatura v Finljandii. S ljubov’ju k slovu. Festschrift in Honour of Professor Arto Mustajoki on the Occasion of his 60th Birthday. Slavica Helsingiensia 35. Ed by Jouko Lindstedt & al. Helsinki University Press: Helsinki 2008, 300-310.

80. Nikolai Gogol – itsensä rääkäyttävän sanan mestari. (Esipuhe). Nikolai Gogol, Kuolleet sielut. Suomentanut Samuli S. BTJ Finland: Helsinki 2008, 5-30.

81.  Reality as Story and Story as Reality: Some Problems of Fact and Fiction in the 20th Century Russian Prose. The Unlimited Gaze. Essays in Honour of Professor Natalia Baschmakoff. Aleksanteri Series 2. Finland: Helsinki 2009, 171-178.

82. Unelmat ja uhkakuvat. Kulttuurit rinnakkain ja vastakkain? Suuriruhtinaskunnasta Itämeren kaasuputkeen. Mikä on muuttunut Suomen ja Venäjän suhteissa? Studia Generalia. Toim.  Viia Hattara & Harri Westermarck. Helsingin yliopisto: Vapaan sivistystyön toimikunta. Helsinki: Yliopistopaino 2010, 87-113.

83. Issledovanie i prepodavanie russkoj literatury v Hel’sinkskom universitete. Izučenie i prepodavanie russkogo jazyka v Finljandii. Sbornik statej. Pod red. Arto Mustajoki i dr.  SPb: Zlatoust 2010, 13-31.

84. (&Tomi Huttunen). The Swamp  of Texts: Literary Mythology of St. Petersburg Revisited. Witnessing Change in Contemporary Russia. Ed. by Tomi Huttunen and Mikko Ylikangas. Vaajakoski: Kikimora Publications 2010, 159-183.

85.  Rossija kak mifologizirovannoe prostranstvo v sovremennoj finskoj literature. Mifologija kul’turnogo prostranstva. Studia Russica Helsingensia et Tartuensia XII. Pod red. L. Kiselevoj & al. Tartu: Tartu University Press 2011, 184-202.

86. Raha Dickensin, Balzacin ja Dostojevskin tuotannossa. Bibliophilos 3/2012, 47-48.

87. Venäläinen kirjallisuus Suomessa. Kenen aika?: esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta. Toim. Tomi Huttunen & Tintti Klapuri. Helsinki: Avain 2012, 34-42.

88. Perestoikaproosa. Kenen aika: esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta. Toim. Tomi Huttunen & Tintti Klapuri. Helsinki:Avain 2012, 45-62.

89. Aikanautti Andrei Bitov – venäläisen postmodernismin klassikko. Kenen aika: esseitä venäläisestä nykykirjallisuudesta. Toim. Tomi Huttunen & Tintti Klapuri. Helsinki: Avain 2012, 103-115.

90. Murhan etiikka: Dostojevskin “Rikos ja rangaistus”. Idäntutkimus 1/2012, 46-49.

91. K harakteristike perevodov iz O. Manninena v  “Sbornike finljandskoj literatury”. Russian Literature II/LXXII(2012), 221-228.

92. Kaikki on kaupan: suuret realistit Balzac, Dickens ja Dostojevski tunsivat rahan ilot ja kirot. Parnasso, 4, 35-38.

93. Totuus ja valhe Pietarin peilissä. Paavo Rintalan Venäjä romaanissa “St. Petersburgin salakuljetus”. Kiviaholinna: Suomalainen romaani. Toim. V. Haapala & J. Sipilä. Helsinki: Avain 2013, 242-258.

94. Juri Trifonov Suomessa. Ajan kohina. Venäläisen kirjallisuuden seuran verkkojulkiasu 5 (2016), 10-17.

95. Voiko kaiken muistaa? Trifonovia lukiessa: todellisuus tarinana ja tarina todellisuutena. Ajan kohina. Venäläisen kirjallisuuden seuran verkkojulkaisu 5 (2016), 60-71.

96. Dostojevskin Pietari. Dostojevski – kiistaton ja kiistetty.Toim. Martti Anhava, Tomi Huttunen ja Pekka Pesonen. Siltala 2017, 11-30.

97. Andrei Belyin Peterburg. Kuukauden klassikko. Cafe Voltaire. Professoripooli 5.6. Verkkojulkaisu: http:avainvafevoltaire.blogspot.fi/2017/06/professoripooli-andrei-belyin-peterburg.html

98. Jaan Krossin Keisarin hullu. Cafe Voltaire. Professoripooli 15.10. Verkkojulkaisu: http:avaincafevoltaire.blogspot.fi. /2017/10/professoripooli-jaan-krossin-keisarin hullu.html

99. Juri Lotmania luotsaamassa. Kyltyyri – leinolaisia reunamerkintöjä. Toim. Juhani Lindholm. Rosebud 2017, 50-57.

100. Pietarin kaupunki tilana: historia, myytti, teksti. Ajan kohina. Venäläisen kirjallisuuden seuran verkkojulkaisu 9 (2018), 8-10.

101. Neuvostokirjallisuutta-sarjan bibliografia. Ajan kohina. Venäläisen kirjallisuuden seuran verkkojulkaisu 9 (2018), 80-88.