POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

[ TÄTÄ SIVUSTOA EI ENÄÄ PÄIVITETÄ 1.8. 2020 ALKAEN. ]

Tieteenalamme Helsingin yliopistossa tarkastelee Pohjois-Amerikan kulttuurisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä monitieteisestä näkökulmasta. Pohjois-Amerikan tutkimus tarjoaa tietoa ja välineitä Kanadan ja Yhdysvaltain kulttuurien, historian, politiikan, kirjallisuuden ja maantieteen syvälliseen ymmärtämiseen. Pohjois-Amerikan tutkimus on perinteisesti ollut suosittu myös valinnaisissa opinnoissa. Joka toinen vuosi järjestettävä Maple Leaf and Eagle -konferenssimme tarjoaa laajan kansainvälisen katsauksen Pohjois-Amerikan tutkimuksen nykytilaan.

Kandiopintoja Pohjois-Amerikan tutkimuksesta voi tehdä Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintosuunnan opintolinjan opintoina. (Ks. lisätietoa PAM TUTKINTOVAATIMUKSET tällä sivustolla.)

Maisteriopintoja Pohjois-Amerikan tutkimuksen tieteenalalta voi tehdä Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa. (Ks. PAM TUTKINTOVAATIMUKSET tällä sivustolla.)

Valinnaisina opintoina Pohjois-Amerikan tutkimuksesta voi suorittaa peräti 45 op. Ks.https://blogs.helsinki.fi/pohjois-amerikan-tutkimus/pam-valinnaisena/

Opetusta tarjoavat erityisesti Yhdysvaltain tutkimuksen professori Mikko Saikku, vuosittain vaihtuva yhdysvaltalainen Fulbright-professori sekä Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori Ari Helo. Pohjois-Amerikan tutkimuksesta voi tehdä myös tohtoriopinnot Helsingin yliopistossa (lisätiedot tohtoriopinnoista Mikko Saikku).

Yliopiston vanhin säännöllinen kansainvälinen konferenssi on Pohjois-Amerikan tutkimuksen tapahtuma, Maple Leaf & Eagle Conference, joka kokoaa Kanadan ja Yhdysvaltain tutkimuksen huippututkijoita Helsinkiin joka toinen vuosi. Seuraava konferenssi järjestetään 9.-12.12. 2020 ja Call for Papers on luettavissa täällä: MLE Link: https://www.helsinki.fi/en/conferences/maple-leaf-eagle-conference-2020

 

YHTEYSTIEDOT / CONTACT

Kulttuurien osasto, Pohjois-Amerikan tutkimus, Ari Helo, PL 59, 00014 Helsingin yliopisto / Email: ari.helo[at]helsinki.fi / Helo puh: 044-2803885

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman KUKA-sivut yliopistolla: https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/kulttuurien-tutkimuksen-kandiohjelma

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman ALKU-sivut yliopistolla: https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/maisteri/alue-ja-kulttuurintutkimuksen-maisteriohjelma

 

HENKILÖKUNTAA

Mikko Saikku  Yhdysvaltain tutkimuksen professori / McDonnnell Douglas Professor of American Studies. PL 59, 00014 Helsingin yliopisto (Unioninkatu 38 A 124) / Puh. 02941 22985 / Sähköposti: mikko.saikku[at]helsinki.fi / Erikoisalat: Pohjois-Amerikan tutkimus, Yhdysvaltain Etelä, Ympäristöhistoria. SAIKKU LINK: https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/msaikku

Ari Helo  FT, dosentti, Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori (1.9.2017 – 31.8.2020). PL 59, 00014 Helsingin yliopisto (Unioninkatu 38 A121) / Puh. 044-2803885 / Sähköposti: ari.helo[at]helsinki.fi / Vastaanotto sopimuksen mukaan (yhteys sähköpostilla) / Erikoisalat: Yhdysvaltain perustamiskausi, Yhdysvaltain poliittinen kulttuuri ja historia sekä metodologiset kysymykset. HELO LINK: http://helsinki.academia.edu/AriHelo

Mark Hersey Fulbright Bicentennial Professor for American Studies 2020-21. P.O. Box 59, 00014 University of Helsinki (Unioninkatu 38 A 126) / Tel. 02941 22020. Due to Covid-19 regulations Professor Hersey will arrive in Helsinki only in January 2021. LINK: https://www.history.msstate.edu/people/mark-d-hersey/

Rani-Henrik Andersson  FT, Dosentti, Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori (tutkimusvapaalla 2017-2020). Helsinki Collegium, PL 4 (Fabianinkatu 24) 00014 Helsingin yliopisto. Sähköposti: rani-henrik.andersson[at]helsinki.fi / Erikoisalat: Alkuperäiskansat, ympäristö ja luonnonpuistot, vähemmistökulttuurit, Yhdysvaltain ja Kanadan kulttuuri ja politiikka, Yhdysvaltain presidentinvaalit. ANDERSSON LINK: https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/ranihenrik-andersson(b481f43f-ba80-43dd-9a4f-1ade6a6c3401).html

MUUTA OPETUSHENKILÖKUNTAA

Saara Kekki at https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/saara-kekki(30012540-059e-42f9-ad2e-dac82dcb9644).html

Anna Koivusalo at https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/anna-koivusalo(c91c63f5-9d6d-408c-b355-f8fcbd864836).html

Janne Lahti at https://tuhat.helsinki.fi/portal/en/persons/janne-lahti(f8282643-cac9-4d0b-a630-d6816d61adbc).html

Nina Öhman (Ph.D, University of Pennsylvania) at http://helsinki.academia.edu/NINAOHMAN

 

POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUKSEN LINKKEJÄ MUUALLA SUOMESSA:

FASA (Finnish American Studies Association)

https://sites.google.com/site/fasafinnishamericanstudies/home

Turun yliopisto / JMC Center

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/jmc

Tampereen yliopisto Pohjois-Amerikan tutkimus

http://www.uta.fi/yky/en/studies/disciplines/northamericanstudies/contacts.html

Fulbright Finland Foundation:

http://www.fulbright.fi/fi

Yhdysvaltain tutkimuksen asiantuntijoita Suomessa:

https://www.utu.fi/en/university/faculty-of-social-sciences/john-morton-center/jmc-research/jmc-expert-directory