Tekijät

 

Postdoc-tutkija, VTT Matleena Frisk tutkii hankkeessa esiaviollisiin heteroseksuaalisiin seurustelusuhteisiin liittyvien käytäntöjen muuttumista 1950-luvulta 1970-luvulle. Frisk tarkastelee seurustelu- ja seksisuhteisiin liittyvien normatiivisten mallien muuttumista sekä raskaudenehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Tutkimuksen keskeisenä lähteenä käytetään omaelämäkerrallisia tekstejä. Ennen seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän käsitteiden nousemista julkiseen keskusteluun miesten tai poikien oletettiin tekevän seksuaaliset aloitteet, kun taas tyttöjen tai naisten oli vaikea ilmaista suostumusta, sillä heidän ei sopinut tuoda näkyviin seksuaalista halua. Frisk käsittelee lisäksi sitä, miten ehkäisymenetelmät, vuoden 1970 aborttilaki ja aviottoman lapsen synnyttämisen kulttuurisen merkityksen muuttuminen vähensivät huolta ei-toivotusta ras

kaudesta. Frisk ja Keski-Petäjä pohtivat yhdessä ehkäisyn ja abortin saatavuutta ja niiden merkitystä elämänhallintaan. Lisäksi Frisk ja Taavetti uudelleenanalysoivat 1990-luvun alussa osana FINSEX-hanketta kerättyjä seksuaalielämäkertoja.

Friskin laajemmissa tutkimusintresseissä yhdistyvät normit, kulttuuriset muutokset ja kulutus. Hän yhdistää tutkimuksessaan kulutushistorian, sukupuolen historian ja seksuaalihistorian näkökulmia. Friskin talous- ja sosiaalihistorian alan väitöskirja ilmestyi helmikuussa 2019 Nuorisotutkimusseuran julkaisemana. Sähköposti: matleena.frisk ( a ) helsinki.fi

 

Tohtorikoulutettava, VTM Miina Keski-Petäjä tutkii talous- ja sosiaalihistorian väitöskirjassaan nuorten suomalaisnaisten kokemuksia ei-toivotuista raskauksista 1950-60-luvulla sekä mahdollisuuksia vaikuttaa lastenhankintaan. Tutkimuksessa tarkastellaan ensi kertaa sitä, miltä sotien jälkeinen väestöpoliittisesti värittynyt aborttilainsäädäntö ja toisaalta ehkäisyvälineiden heikko saatavuus merkitsivät nuorille naisille ja heidän elämänkululleen. Keski-Petäjä kerää tutkimukseensa muistitietoa aiheesta ja etsii edelleen haasta

teltavia ja/tai kirjoituksia kokemuksista.

Aiemmin hän on tutkinut pro gradu -työssään abortin hakemisen prosesseja Väestöliiton sosiaalineuvoloista. Keski-Petäjä työskentelee myös yliaktuaarina Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastojen yksikössä, jossa hän on perehtynyt sukupuolten tasa-arvon sekä väestökehityksen, erityisesti syntyvyyden, tilastointiin. Sähköposti: miina.keski-petaja ( a ) helsinki.fi

 

Riikka Taavetti

Postdoc-tutkija VTT, FM Riikka Taavetti keskittyy hankkeessa suomalaisen seksitutkimuksen tieteenhistoriaan. Taavetti perehtyy erityisesti vaikutusvaltaiseen FINSEX-tutkimushankkeeseen, sen tieteellisiin juuriin sekä hankkeen tutkimuksissa rakentuneeseen kuvaan suomalaisesta seksuaalisuudesta sekä suomalaisuudesta laajemmin. Taavetti analysoi uudelleen hankkeessa 1990-luvun alussa kerättyjä seksielämänkertoja samansukupuolisen halun sekä väkivallan kokemuksista kertomisen näkökulmasta (jälkimmäinen yhteistyössä Matleena Friskin kanssa). Taavetti väitteli tohtoriksi poliittisen historian tieteenalalta syksyllä 2018 ja hänen tutkimusintressinsä kohdistuvat queer-historiaan ja seksuaalisuuden historiaan, muistitietotutkimukseen ja muistin politiikkaan sekä arkistoihin historian tutkimuksessa ja feminismin historiaan. Lisätietoa hänen tutkimuksistaan ja julkaisuistaan löytyy henkilökohtaisilta verkkosivuilta sekä Tuhat-tietokannasta. Sähköposti riikka.taavetti ( a ) helsinki.fi