Yhteystiedot

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan promootiotoimikunta 2022

promoottori, professori Juha Helenius
juhlamenojen ohjaaja, professori Annikki Mäkelä
yliairut, apulaisprofessori Kirsi Mikkonen
gratista, MMM Tiiti Kämäri
promootiosihteeri, ETM Emmi Korjus

Promootioon liittyvät tiedustelut ja yhteydenotot sähköpostitse promootiosihteerille  emmi.korjus@helsinki.fi

Vastaa