PT4Career on tiimi, joka pyrkii löytämään ratkaisua muuttuvan työelämän haasteisiin. Tavoitteenamme on löytää uudenlainen tapa tukea yliopisto-opiskelijoiden ammatillista kehittymistä sekä vahvistaa opintojen ja työelämän välistä vuorovaikutusta.

Ratkaisuksi tähän ongelmaan pyrimme luomaan palvelua, jossa opiskelijalla on mahdollista saada vahvempaa ja pitkäaikaista tukea omien vahvuuksien kehittämiseen oman suunnan löytämiseen.

Tiimi osallistuu Helsingin yliopiston ja Lähitapiolan järjestämään Hyvä yhteiskunta Master Class –ohjelmaan.

https://blogs.helsinki.fi/masterclass/
https://www.facebook.com/groups/hyvayhteiskunta2013/