Tiimi

PT4C-tiimi sisältää monipuolista osaamista niin valtio-opista, yhteiskuntapolitiikasta, sosiaalipsykologiasta, matematiikasta kuin kansatieteestä. Tiimiä yhdistää intohimoinen suhtautuminen murtomaahiihtoon.